Eirik Søreide Hansen

Velferds- og likestillingspolitisk komite – Medlem

Studiested: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post: eiriksha@gmail.com
Telefon: 91183678

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg brenner for å bedre folkehelsen. Gjennom studentidretten har jeg det siste året arbeidet for å gjøre trening mer tilgjengelig. Jeg har nylig iverksatt en større kampanje, med målet å gjøre trening og aktivitet til en naturlig del av hverdagen som student ved NTNU. Jevnlig fysisk aktivitet viser seg å være viktig for de fleste av kroppens funksjoner, og det er helt vesentlig for at studentene skal kunne fungere optimalt i hverdagen. De siste årene ser vi også en rekke studier som påviser den fysiske aktivitetens sterke innvirkning på vår psykiske helse, og naturlig nok, akademiske resultater. Alle studentene burde nyte av disse fordelene. Mitt mål i Trondheim er at studentene vet om disse helsefordelene og føler de går på et universitet hvor det er vanlig å trene, med en lav terskel for å bli med selv. Den sprekeste campusen er også den beste.

Dette er ikke bare viktig for studentene i Trondheim. Litt etter jeg ble kjent med NSO, fant jeg ut fra nettsidene at det her menes mer om rabatt på kollektivtransport enn om studentenes mulighet til å holde seg sunn og i form. Det snakkes mye om psykisk helse – en direkte følge av god fysisk helse. Det fokuseres derimot på hvordan denne behandles heller enn hvordan sykdommer forebygges. Mitt mål er at jeg med verv i NSOs velferdspolitiske komité kan hjelpe NSO mene noe om den fysiske helsen til studenter. Studenter burde være i sitt livs beste form, NSO bør hjelpe studentene nå sitt potensial. NSO tar et viktig samfunnsansvar ved å introdusere studentene til en aktiv livsstil, da disse studentene som følge blir mindre avhengige av offentlige helsetjenester senere i livet, samtidig som at de blir bedre rollemodeller for neste generasjon.

 

Litt om meg:

Jeg er i mitt fjerde år som student ved Industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU i Trondheim. Jeg har alltid vært engasjert i studentidretten. Jeg ble trener med det samme jeg ble med i NTNUI, og etter en lang rekke verv i foreningen, endte jeg opp som leder for foreningen i 2018. NTNUI er landets største idrettslag, med rundt 12 000 medlemmer. Jeg satte i gang en omfattende sentraliseringsprosess, Ett NTNUI, som nå har fått sterke røtter blant foreningens mange titalls ledere. Jeg gikk av som leder nå i februar, men fortsetter i styret i en mer politisk rolle.

Selv om min ekspertise er innen studenters fysiske og psykiske helse, skal jeg passe på å kjempe for blant annet boliger og barnehager også. Jeg har mye å bidra med, og jeg håper jeg får bli med på å gi studentene våre en sunn og aktiv hverdag.