Du er her: Student.no > Landsmøtet 2019 > Kandidater til valg på landsmøtet 2019 > Bjørn Harald Hegreberg Garborg

Bjørn Harald Hegreberg Garborg

Valgkomiteen – Leder

Studiested: OsloMet – Storbyuniversitetet

E-post: garbor@oslomet.no
Telefon: 95447741

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg utdanner meg til sykepleier, så empati og medmenneskelighet er noe jeg får intravenøst gjennom studiet mitt. Dette er en egenskap en må ha når en sitter i valgkomiteen, uansett rolle. Så har jeg vært leder for ulike organ, på fakultets- og institusjonsnivå nå i to år, så jeg har erfaring som leder. Jeg har og lederutdanning fra forsvarets befalsskole, så det å være leder er noe jeg virkelig elsker, og som jeg gjerne vil fortsette med. Jeg kommer til å være den organisatoriske lederen, som lar medlemmene ta stor del i oppgaver, i meningsutvekslinger og resten av arbeidet, både fordi leder ikke skal gjøre det alene, pluss at det er det som virkelig skaper tilhørighet til komiteen.

Jeg har tidligere sittet i innstillingsutvalget for rektor på OsloMet, så jeg har godt innblikk i gjennomføringer av forarbeid, datainnsamling om vedkommende og hva som må til for å få en best mulig oppfatning av hvordan mennesker er i den situasjonen de skal inn i. Vi jobbet mye sammen med kandidatene med å bryte ned og analysere hva de mente i det de sa, og det er først der en ser de store forskjellene på folk. Alle kan i at de har en visjon om å samle organisasjonen, eller å få gjennomslag for sak x og sak y. Valgkomiteen må ta plukke uttalelsene fra hverandre, stille gode oppfølgingsspørsmål og hjelpe kandidaten til å få frem det hen virkelig står for. Å stille til valg er tøft og krevende, og Valgkomiteen har et ansvar både overfor organisasjonen og overfor kandidaten, og å sørge for at det riktige bildet kommer frem.

Å lede en valgkomité er noe annet enn å lede et politisk organ, iom. at det menneskelige aspektet er i fokus, ikke dine politiske meninger. Jeg kommer derfor til å jobbe for å opprettholde JJJ (jovialt, jordnært og jippistemning)-prinsippet som er innført hos valgkomiteen i NSO. Jeg drodler og med ideen om å innføre en 4. J, nemlig jysla (stavangersk ord for veldig). Så da blir det Jysla Jovial og Jordnær Jippistemning, altså enda mer JJJ enn før.

I en organisasjon som NSO mener jeg det er essensielt at vi har flere typer mennesker, vi trenger mennesker som er impulsive, som tar ting på strak hånd, og som vet hva det vil si å stå i en mediestorm. Vi trenger og mennesker som evner å jobbe med saker i det skjulte, over lang tid, og som kan knytte kontaktnettverk og som er drivende gode på lobbing.

Mitt ønske er at NSO skal ha den beste sammensetningen av mennesker som mulig, slik at vi får best mulig grunnlag for gjennomslag. Jeg stiller opp med jysla jovial og jordnær jippistemning, sånn at alle skal føle seg velkomne hos valgkomiteen. Det skal være GØY å stille til valg i NSO. Samtidig vet jeg at det å sitte i verv i NSO krever mer enn bare god stemning. Vi må ha mennesker som er engasjerte og som ønsker å bidra. Valgkomiteen blir da nødt til å jobbe for å komme seg inn på de som stiller for å finne ut hva deres motivasjon og mål for organisasjonen virkelig er.

Alt dette kombinert, så mener jeg at jeg er en jysla jovial og jordnær kandidat til å lede Valgkomiteen det neste året, og jeg legger opp til høy jippi-føring!