Åste Solheim Hagerup

Læringsmiljøpolitisk komite – Leder

Studiested: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post: aaste.solheim.hagerup@gmail.com
Telefon: 99368646

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg heter Åste Solheim Hagerup, er 24 år og studerer statsvitenskap på tredje året ved NTNU, og stiller som leder av læringsmiljøpolitisk komité.

For meg er et godt læringsmiljø de uformelle møteplassene hvor jeg kan henge fra meg jakka, ta en kaffe og snakke med kollegaer og venner før jeg går videre til forelesning. Det er dyktige undervisere, medvirkning og gode støtteordninger for psykisk og fysisk helse. Et godt læringsmiljø skaper motiverte studenter. Å sette læringsmiljøet på agendaen skal og bør derfor være et felles prosjekt hvor studentene involveres og institusjonen ansvarliggjøres, et prosjekt som jeg som leder av LMPK har lyst til å være en del av.

Jeg sitter nå på heltid som læringsmiljøpolitisk ansvarlig for Studenttinget NTNU og har erfaring som fakultetstillitsvalgt ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Dette året sitter jeg også som leder av Læringsmiljøutvalget ved NTNU. Gjennom disse vervene har jeg jobbet hardt for å sikre et godt læringsmiljø for mine medstudenter. Jeg ser verdien læringsmiljøet har for å skape gode faglige og sosiale relasjoner når det blir gjort på den riktige måten. I sammenheng med dette er det viktig å løfte identitetsareal som en sentral forutsetning for tilhørighet og forebygging av ensomhet.

De politiske komiteene har stort potensiale og bør i større grad involveres i revidering og utforming av de aktuelle plattformene til organisasjonen. I komiteene sitter det studenter med engasjement og kunnskap, og som leder av LMPK ønsker jeg at vi sammen skal bli en ressurs for organisasjonen og medlemmene. Det betyr å spille AU, SST og medlemslagene gode med kunnskap og kompetanse.

Som leder er det viktig å se menneskene rundt seg og kunne realisere potensialet til det enkelte medlemmet i komiteen. Det er også vel så viktig å ha organisatoriske ferdigheter som det er å ha faglig tyngde. Bortsett fra disse egenskapene er jeg ressurssterk, kompetent og ganske trivelig.

Med et brennende engasjement for læringsmiljø og gode lederegenskaper i lomma håper jeg på tilliten til landsmøtet!