Du er her: Student.no > Landsmøtet 2018 > Saker til landsmøtet

Saker til landsmøtet

Ettersendinger:

Endringsforslag uten innstillinger:

Innstillinger fra redaksjonskomiteene:

Last ned sakene samlet (etter kategori) eller hver for seg:

LM8 00 Konstituering – samlefil
LM8 00.01-18 Godkjenning av innkalling
LM8 00.02-18 Godkjenning av møteledelse
LM8 00.03-18 Godkjenning av forretningsorden
LM8 00.04-18 Godkjenning av saksliste
LM8 00.05-18 Godkjenning av tidsplan
LM8 00.06-18 Godkjenning av fullmaktskomite
LM8 00.07-18 Godkjenning av tellekorps
LM8 00.08-18 Godkjenning av redaksjonskomiteer
LM8 00.09-18 Godkjenning av tillitsperson
LM8 00.10-18 Godkjenning av delegater
LM8 01 Rapporter og orienteringer – samlefil
LM8 01.01-18 Rapport arbeidsutvalget
LM8 01.02-18 Rapporter komiteer
LM8 01.03-18 Årsrapport fra Norsk studentorganisasjon 2017
LM8 02 Økonomi- og fullmaktsaker – samlefil
LM8 02.01-18 Regnskap for NSO 2017
LM8 02.02-18 Rammebudsjett for 2019
LM8 03 Resolusjoner og uttalelser – samlefil
LM8 03.01-18 Resolusjoner
LM8 04 Valg – samlefil
LM8 04.01-18 Valg av arbeidsutvalg
LM8 04.02-18 Valg til kontrollkomiteen
LM8 04.03-18 Valg av valgkomite
LM8 04.04-18 Valg av politiske komiteer
LM8 04.05-18 Valg av sentralstyre
LM8 04.06-18 Valg av prinsipprogramkomite
LM8 05 Styringsdokumenter – samlefil
LM8 05.01-18 Vedtekter
Vedlegg 3: Voteringsorden vedtekter
LM8 05.02-18 Handlingsplan 2018/2019
LM8 05.03-18 Revidering av mangfalds- inkluderings- og likestillingspolitisk plattform
LM8 06 Innkomne saker – samlefil
LM8 06.01-18 Generaldebatt