Du er her: Student.no > Privat: Landsmøtet 2017 > Privat: Valg på landsmøtet 2017 > Informasjon til AU-kandidater

Informasjon til AU-kandidater

Frist for å stille til arbeidsutvalget 3. mars
Kandidater får utlevert oppgaver 4. mars
Frist for innlevering av oppgaver 7. mars
Offentliggjøring av kandidater 10. mars
Lederdebatt under regionmøte 11. mars
Intervjuuke AU-kandidater 13.-17. mars
Sofaprat med AU-kandidater 15. mars
Offentliggjøring av innstilling 20. mars
Frist for å stille til leder av komiteene og kontrollkomiteen 24. mars

Vurderingsprosessen

Alle AU-kandidater skal gjennom en tredelt intervjuprosess. I tillegg blir det sendt ut et sett med oppgaver som bygger opp under diskusjonene fra intervjuene. Dette skal gi mulighet for å la tankene modnes, og bidra til en mindre stressende intervjusetting. Formålet er at valgkomiteen skal få et klarest mulig bilde i sine vurderinger. Muligheten er åpen for å dykke dypere i ulike temaer i hvert intervju.

Intervjuene er ment å få frem egenskaper, kunnskaper, visjoner og refleksjoner kandidatene har om vervet, seg selv, organisasjonen og organisasjonens oppdrag.

Oppgaver

Det blir sendt ut tre oppgaver den 4. mars.

Oppgave 1 er en personlighetstest som danner noe av grunnlaget for 1. intervju.

Oppgave 2 er en skriftlig oppgave som handler om relevant tema for vervet du stiller til. Denne skal besvares innen 7. mars, og sendes til valgkomiteen på vk@student.no.

Oppgave 3 er en refleksjonsoppgave basert på en tekst. Denne skal ikke leveres skriftlig i forkant, men gir mulighet for forberedelse samt grunnlag for diskusjon og refleksjon under 2. intervju.

Intervju

I praksis er det 1 time og 45 (50) minutter intervjutid, fordelt på 15 (20) minutter og 2×45 minutter. Sistnevnte blir samme dag, med ca. en times pause mellom.

1. intervju skjer under regionmøtet gjennom en ca. 15 minutter langt Skype-samtale. Hensikten er å hilse på alle kandidatene og starte bli kjent-prosessen med valgkomiteen.

Intervjuuke

Avhengig av hvor mange kandidater det blir, legger vi opp til å snakke med kandidatene ca. 2×45 minutter over tre dager (primært 14.-16. mars). Det forventes ikke at kandidatene bruker mer enn en halv dag, samt kvelden det avholdes sofaprat i intervjuuken.

2. intervju baserer seg på oppgave 2 og 3 som kandidaten fikk utlevert 4. mars.

3. intervju tar opp tråden fra tidligere intervjuer, og gir valgkomiteen mulighet til å utfordre kandidaten etter de innledende rundene, samt gjøre noen refleksjoner sammen med kandidaten.

Det blir en pause/opphold mellom 2. og 3. intervju.

Sofaprat

I tillegg til de to intervjuene, ønsker valgkomiteen å synliggjøre AU-kandidatene ytterligere for organisasjonen. Dette skjer gjennom en uformell sofaprat som streames (direktesendt video) kvelden 15. mars. Dette er et samarbeid med Khrono, og det blir Khrono som leder samtalen. Dette gjør at kandidater utenfor Oslo. Du må belage seg på å få intervjutid 15. og 16. mars.

Valgetikk

Alle kandidater skal oppleve å bli behandlet likt, fordomsfritt og respektfullt. Du må allikevel være forberedt på en utfordrende prosess, hvor både oppgaver og intervjuer vil teste ditt potensial og begrensninger. Valgkomiteen skal skape en trygg atmosfære for dette, og håper å bidra til en god opplevelse for alle som stiller til valg i NSO.