Du er her: Student.no > Landsmøtet 2017 > Valg på landsmøtet 2017

Valg på landsmøtet 2017

Landsmøtet velger arbeidsutvalget, sentralstyret og de politiske og organisatoriske komiteene i NSO for 2017/2018.

Alle studenter ved medlemslagsinstitusjonene kan stille til valg. Det er ikke nødvendig å være delegat eller ha en direkte tilknytning til NSO. Du kan også stille til valg uten at du trenger å være til stede på landsmøtet.

Du stiller til valg ved å fylle ut dette kandidatskjemaet:

Se datoer og frister lenger ned

Du kan også sende tips til valgkomiteen om andre du syns bør stille til valg:

Valget er regulert av vedtektenes kapittel 13, og gjennomføres i henhold til NSOs retningslinjer for preferansevalg.

Valgperioden er fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018. For kontrollkomiteen (KK) varer perioden til 30. juni 2019.

Valgkomiteen (VK) leverer på forhånd en anbefaling (innstilling) til landsmøtet for blant annet valg av sentralstyret (SST), arbeidsutvalget (AU) og lederkandidater til komiteene.

Kandidater til arbeidsutvalget, sentralstyret, kontrollkomiteen, samt lederkandidater til komiteer, blir intervjuet av valgkomiteen. For å bli intervjuet må du stille innen de gitte fristene.

Du kan kontakte valgkomiteen på vk@student.no

Dette kan du stille til

Datoer og frister

Her er fristene du må overholde når du stiller til valg.

Frist for å stille til arbeidsutvalget og sentralstyret, for å bli vurdert av valgkomiteen 3. mars
Kandidater får utlevert oppgaver 4. mars
Frist for innlevering av oppgaver 7. mars
Offentliggjøring av kandidater 10. mars
Skype-intervju med kandidater til arbeidsutvalget og sentralstyret 10.-12. mars
Lederdebatt under regionmøte 11. mars
Intervjuuke AU-kandidater 13.-17. mars
Sofaprat med AU-kandidater 15. mars
Lederdag 17. mars
Offentliggjøring av innstilling 20. mars
Frist for å stille til leder av komiteene og til kontrollkomiteen, for å bli vurdert av valgkomiteen 24. mars kl. 18.00
Frist for å trekke kandidatur til leder, medlem av arbeidsutvalget og til sentralstyret 24. mars kl. 21.30
Frist for å stille til medlem av politiske komiteer og til valgkomiteen 25. mars kl. 20.00
Frist for å trekke kandidatur til leder av politiske komiteer og til kontrollkomiteen 25. mars kl. 20.00