Du er her: Student.no > Landsmøtet 2015 > Se landsmøtet live – LM 2015

Se landsmøtet live – LM 2015

Her kan du følge med når vi sender direkte overføring av NSOs landsmøte 2015 (17. – 19. april). Første sending starter fredag 17. april ca. kl. 12:20 (Se sendeplan under).

Twitter #LMNSO

Instagram #LMNSO

 

Sendeplan for NSOs landsmøte 2015

Søndag 19.04.2015

 Fra Til Sak
09:00 09:30 Regnskap for NSO 2014 og fondsdisponeringer
09:30 10:00 Rammebudsjett for 2016
10:00 11:00 Valg av leder for NSOs komiteer
11:00 12:00 BM 2016: Den globale studentstemmen
12:00 13:00 Lunsj og lesing av innstillinger
13:00 13:30 Politisk dokument om styring og ledelse i UH-sektoren (votering)
13:30 13:45 Presentasjon av ledere komiteer
13:45 15:00 Valg av medlemmer til komiteer
15:00 15:15 Resolusjoner (votering)
15:15 15:30 Rammebudsjett for 2016 (votering)
15:45 16:15 Generaldebatt
16:15 16:30 Presentasjon av øvrige valg
16:30 16:45 Avslutning