Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valgkomiteens innstilling til komiteer – LM21

Valgkomiteens innstilling til komiteer – LM21

Valgkomiteens innstilling til komiteer – LM21

Valgkomiteen takker alle kandidater som har stilt til valg.

I innstillingsprosessen har valgkomiteen intervjuet kandidatene, samt vurdert deres kandidatskjemaer.

 

Leder – Valgkomiteen

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Fatema Al-Musawi.

Fatema har har bred erfaring fra studentpolitikken og organisasjonsarbeid, og overbeviste komiteen med gode refleksjoner knyttet til valgkomiteens arbeid og videre utvikling. Fatema viser god rolleforståelse og valgkomiteen mener hun vil være en god leder for komiteen det neste året. Hun reflekterer godt om valgkomiteens rolle, hvordan skape god valgkultur og hvordan hjelpe organisasjonen med å rekruttere solide kandidater. Fatema er sosial og omgjengelig, samtidig som hun er seriøs og rettferdig. En god balanse i en fremtidig god valgkomite leder.

 

Medlemmer av Kontrollkomiteen

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Gard Aasmund Skulstad Johanson og Håvard Rørtveit.

Gard overbeviser valgkomiteen om at har god kontroll på hvordan en kontrollkomite fungerer og hva rollen innebærer. I møte med valgkomiteen tar Gard opp flere relevante erfaringer og peker på hvordan denne erfaringen kan komme organisasjonen til nytte. Han er karismatisk og har et velutviklet vokabular som kommer godt med når tolkninger av vedtekter skal formidles. Gard vil være et friskt og motivert pust som vil komme valgkomiteen og NSO til gode.

Håvard har sin kontrollkomite- og vedteksterfaring fra andre organisasjoner, men har også erfaring fra NSO. Han har sittet i flere kontrollkomiteer og har stålkontroll på arbeidet. Håvard overbeviser valgkomiteen med et ektefølt engasjement og lidenskap for gode vedtekter og hvordan en organisasjon skal være best mulig skodd for både godvær og utfordrende perioder. Han reflekterer godt over kontrollkomiteens ansvar og hvordan den kan være en solid støttespiller for alle ledd i organisasjonen.

Valgkomiteen tror organisasjonen har godt av medlemmer i kontrollkomiteen som har erfaringer fra kontrollkomiteer og vedtekstarbeid i andre organisasjoner og er bevisste sin rolle som støtte og positive tilskudd til organisasjonens utvikling. De to innstilte kandidatene vil utfylle de to sittende medlemmene av kontrollkomiteen svært godt.

 

Leder – Fag- og forskningspolitisk komite

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Eva Moshuus.

Eva har sittet et år i komiteen allerede, og har gode tanker om hvordan hun skal ta med seg erfaringer fra både dette og andre verv inn i rollen som leder for FFPK. Hun har god rolleforståelse og tanker om videreutvikling av både arbeidet og politikken. Valgkomiteen er overbevist om at Eva, med sin kunnskap og sitt engasjement for fag- og forskningspolitikk vil gjøre en utmerket jobb som leder for komiteen.

 

Leder – Internasjonal komite

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Anja Landsverk.
Ambisjonene til Anja for samarbeid både internt i komiteen, mellom alle de politiske komiteene, og med arbeidsutvalget er spennende. Valgkomiteen tror derfor hun vil styrke både internasjonal komité og de andre komiteene. Anja gjør gode refleksjoner rundt hvorfor akkurat lederrollen er den riktige rollen for hennes ambisjoner for komiteen. Valgkomiteens oppfatning er at det ikke er noe tvil om at Anjas indre motivasjon, erfaring og glade vesen vil kunne bringe gode resultater både for komiteen internt og for organisasjonen forøvrig.

 

Leder – Læringsmiljøpolitisk komite

Valgkomiteen innstiller ingen kandidater.

Det var ingen kandidater som stilte innen fristen, og valgkomiteen har derfor ikke innstilt noen kandidater.

 

Leder – Velferds- og likestillingspolitisk komite

Valgkomiteen innstiller ingen kandidater.

Det var ingen kandidater som stilte innen fristen, og valgkomiteen har derfor ikke innstilt noen kandidater.

 

Leder – Prinsipprogramkomiteen

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Emelie Johansen.

Emelie overbeviste valgkomiteen om at hun er helt rett kandidat på rett plass. Hun kan vise til flere tidligere erfaringer med komitearbeid og har gjennomtenkte refleksjoner om hvordan prinsipprogramkomiteen skal sikre et godt forarbeid med forslag til prinsipprogram. Hun viser god rolleforståelse og går inn i rollen med et ønske om at prinsipprogrammet skal gjenspeile bredden og mangfoldet i organisasjonen. Valgkomiteen vil understreke at Emelies lederegenskaper og hennes ambisjoner om prinsipprogrammet vil inspirere organisasjonen til å følge prinsipprogramkomiteens arbeidet det kommende neste år.