Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Victor Zimmer – LM 2021

Victor Zimmer – LM 2021

Sentralstyret – Medlem

Studiested: UiT – Norges arktiske universitet

Epost: vzi002@uit.no
Telefon: 90360492

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg heter Victor Zimmer og en til tider overengasjert fysikk- og informatikkstudent ved UiT – Norges Arktiske Universitet. Jeg begynte på studiene her i 2017 etter å ha bodd ett år i Irland for jobb. Siden jeg begynte har jeg engasjert meg i flere studentforeninger, inkludert som leder av linjeforeningen og det lokale medlemslaget i den internasjonale studentorganisasjonen AIESEC. Min start i Studentpolitikken kom naturlig nok på i det svært engasjerende lokale studentdemokratiet her på UiT. Jeg har denne perioden sittet som Forskning- og Utdanningsansvarlig og har ikke ord for hvor glad jeg er for å få muligheten til å jobbe for studentene.

Jeg hadde i utgangspunktet vurdert det slik at jeg ønsket å sette av tiden min til å jobbe for studentene her på UiT i vårt lokale studentdemokrati og at jeg dermed ikke ville kunne sette av tilstrekkelig mengde ressurser til å gjøre et så godt arbeid i SST som Norges studenter fortjener. Landsmøtet har endret denne oppfatningen da jeg har fått bedret innsikt i hvor mye politikken til NSO påvirker alle studenter og har fått mange grunner til å prioritere dette arbeidet. Jeg tar med meg mange perspektiver til et SST med spesielt fokus på de områdene jeg har mye erfaring med: Forskning, Utdanning, Internasjonalisering, Studentfrivillighet. Jeg ønsker å jobbe for at alle studenter skal få muligheten til å engasjere seg i noe som betyr noe for dem, at NSO skal jobbe på lag med sektoren for kvalitet i forskning og utdanning, og at vi skal ha en internasjonalisering som skjer på studenters egne prinsipper og er en gjennomgående god opplevelse.

Koronapandemien har også vist oss akkurat hvor sårbare studenter er. Jeg ønsker i hovedsak å fokusere på normalsituasjonen vi skal tilbake til, men det er ingen tvil om at vi må sette mål om å styrke studenters rettigheter slik at vi ikke faller mellom de famøse stolene neste gang en nasjonal krise melder seg. Takk for at dere tar dere tid til å vurdere meg som en kandidat til sentralstyret deres.