Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Vemund Haugevik Jernsletten – LM 2021

Vemund Haugevik Jernsletten – LM 2021

Arbeidsutvalget – Velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig

Studiested: Universitetet i Oslo

Epost: vemundhj@mail.uio.no
Telefon: 47243924

Motivasjon for å stille til dette vervet

Det er ikke alltid like lett å være student. Alt for mange møter utfordringer som konsekvens av for lav studiestøtte og for høy leiepris. Eller å slite seg gjennom et år med koronanedstengning uten godt nok psykisk helsetilbud. Men av og til er problemene mindre – som å stille til NSOs arbeidsutvalg når en også har en eksamen akkurat samtidig som kandidatenes sofaprat. Vel, eksamen er nå levert, og her er jeg med mitt kandidatur. Igjen.

Nå 26 år og kandidat til et annet verv, men fortsatt masterstudent i både filosofi og organisasjonsteori, fortsatt med rik organisasjonserfaring – og fortsatt med enorm driv for å bistå Norges studenter. Noen ting endrer seg ikke. Jeg stilte originalt til Fag- og forskningspolitisk ansvarlig fordi selv for en på utsiden av NSO hadde vervet en slående relevans for min faglige, organisastoriske og ansettelsesbakgrunn.

I arbeidet med kandidaturet har jeg både blitt bedre kjent med NSO og AU-kandidatene. I løpet av den prosessen har jeg både fått god forståelse for hvorfor Valgkomiteen innstiller på Magnus som en fabelaktig kandidat med mye relevant erfaring, og også fått øynene opp for at jeg også har mye å bidra med inn i vervet som Velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig. Det jeg er stoltest av fra min tid i organisasjonslivet er å ha vært leder for den nasjonale studentorganisasjonen Grønne Studenter. Jeg ledet et arbeidsutvalg som tok oss fra å være en organisasjon uten uavhengig politikk til å ha sterke politiske plattformer med fokus på studentrettet politikk for høyere utdenning og spesielt studenters psykiske helse. I påvirkningsarbeid mot MDG har jeg allerede bidratt til at et parti fører en politikk NSO kan si seg fornøyd med.

Vervet som Velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig for NSO lar meg videreføre på den mest meningsfulle måten jeg kan tenke meg arbeidet for en høyere utdanningssektor som ivaretar studentene. Gjennom et stortingsvalg og (forhåpentligvis) utgangen av koronakrisa har en ansvaret for at studentenes interesser ivaretas, og jobbe for å sikre en forsvarlig studiestøtte, tilstrekkelig dekningsgrad på studentboliger, og ambisiøse tiltak for studentenes psykiske helse. Sammen med disse tunge sakene hvor NSO setter inn mye av sitt politisk kapital har en en unik mulighet til å jobbe for at høyere utdannings skal være reelt tilgjengelig for alle, og reflektere over hvordan NSO selv bedre kan mobilisere bredden i studentmassen. Jeg vil gjerne fortsette denne kampen. Jeg vil kunne kaste meg inn i den fullstendig, uten å distraheres av ting som eksamener, og med den autoriteten en kun kan få ved å tale for alle Norges studenter. Jeg vil gjerne ha deres tillit til å jobbe for dere som NSOs Velferds- og likestillingsansvarlig i Arbeidsutvalget. Jeg kan ikke tenke meg noe større ære enn å få deres mandat til å kjempe studentenes sak i det utfordrende året som kommer.

Godt valg.