Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Trym Fjeldheim Karlsen – LM 2021

Trym Fjeldheim Karlsen – LM 2021

Sentralstyret – Medlem

Studiested: Universitetet i Oslo

Epost: Trymfjeldheimkarlsen@gmail.com
Telefon: 90683855

Motivasjon for å stille til dette vervet

Hei mitt navn er Trym Fjeldheim Karlsen.

Jeg stiller som medlem av sentralstyre til nso.Grunnen til dette er at jeg ønsker å jobbe for og bedre studentene sin hverdag .Jeg g ønsker å være med i sentralstyre for få noen av mine kampsaker på agendaen Nso . Jeg vil blant annet jobbe for skeive studenter og deres rettigheter, psykisk og seksuell helse, jobbe for studenter med funksjonsnedsettelser og boligpolitiken.Jeg ønsker spesielt fremme de skeivestudentene sin stemme inn i Nso .Som åpen homofil er det viktig for meg og jobbe for et mer inkluderende akademia der alle føler seg innkludert.Jeg føler selv at akademia og studentorganisajoner og flere studiesteder er gode på skeives rettigheter og ta skeive studenter på alvor. Men de kan bli enda bedre spesielt når det gjelde rettigheter og inkluderende politikk for trans og ikke binære

Hvis dere velger meg får dere en person som har erfaring fra frivillig studentarbeid og politisk aktivisme Jeg har nylig blitt medlem av velferdstinget til og blitt engasjert i studentpolitikken .Jeg ønsker å jobbe mer med studentpolitikken og bringe mine kampsaker .Jeg tror at stilingen i sentralstyre vil være en god Platform der jeg kan hjelpe studenter ha det bedre Jeg har i tillegg erfaring som styremedlem i skeivt studentforum og historisk studentforening på UiO. I tillegg har jeg jobbet frivilig som radiovert i radio nova og jobbet i student frivilligheten i chateau Nauff i. Så jeg kjenner en del til student frivilligheten i Oslo og jeg brenner for å jobbe for student frivilligheten i Norge .Jeg mener at studentfrivilghet er enormt viktig for studenter. Jeg ønsker derfor og jobbe for at Nso er med på og styrke studentfriviligheten i Norge.Fordi studentfriviligheten er viktig for studenter sitt sosiale miljø og trivsel. Jeg har selv opplevd hvor viktig studentfriviligheten har vært for og få venner på studiestedet mitt og vil at andre studenter skal ha mulighet til og få venner og positive opplevelser. Jeg mener og at økt søkelys på Student frivilligheten kan være med og motivirke dårlig psykisk helse. Jeg tror at hvis Nso jobber mer med studentfriviligheten vil det ha positive ringvirkninger. Både for Nso og student frivilligheten og jeg tror begge vil tjene mer på og samarbeide .

Min erfaring gjør at jeg kjenner til problemene som er i studentfrivilligheten, men og styrkene og viktigheten av student frivillighet. Som nevnt har jeg erfaring som politisk aktiv og som politisk aktiv har jeg jobbet i reduser husleia kampanjen, og jobbet en mye for for skeive sine rettigheter.. Jeg har blant annet vært en del av kampanjen mot konverterings terapi til skeiv ungdom og kampanjen for desentralisert helsevesen for transpersoner . Min erfaring med å jobbe med skeiv tematikk og politisk aktivisme vil jeg bringe med meg inn i sentralstyret for og gjøre at Nso vil jobbe for skape en god politkk for alle studenter inkludert skeiev Hvis dere stemmer på meg til sentralstyre får du en hyggelig og hardt arbeidet person som kommer til å kjempe for at Sentralstyre jobber for mangfold på studiestedene,samskipnanden og studentorganisasjonene i Norge I tillegg kommer jeg til og kjempe for viktigheten av å hjelpe i studentfrivligheten i Norge og fremme studentfriviligheten .I tillegg ønsker jeg å jobbe for god psyksisk og seksuell helse .Kjempe for en rettferdig boligpolitkk for studenter Med meg får du en person som tør å ta ordet og en som ønsker og lytte til studenter i Norge og kjempe for det de bryr seg om.