Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Torjus Levisen Johansen – LM 2021

Torjus Levisen Johansen – LM 2021

Sentralstyret – Medlem

Studiested: Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

Epost: torjus.l.johansen@ntnu.no
Telefon: 92077572

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære Landsmøte!

Jeg er Torjus og jeg studerer nautikk ved NTNU. Jeg stiller nå til verv i NSO og sentralstyret for første gang. Jeg ønsket opprinnelig ikke verv i organisasjonen da jeg først stilte som delegat. Jeg syns organisasjonen virket stor og skummel. Etter et par formøter, sofasnakk og sparring med NSO-veteraner ble jeg sikker på at jeg faktisk ønsket et verv i NSO. Jeg er nå overbevist om at SST er perfekt for meg. Jeg har en del erfaring fra verv av forskjellig størrelse, posisjon og profil. Jeg har der i mot ingen erfaring fra ledende verv på dette nivået slik mine med-kandidater har. Akkurat nå har jeg verv som tillitsvalgt på instituttnivå og er fast representant både i Studenttinget NTNU og Studentparlamentet Ålesund. Jeg er også studentrepresentant i NTNU sitt utvalg for utdanningsfaglig kompetanse. Tidligere har jeg sittet i styret i lokallaget til et et av landet største politiske parti. Jeg har også erfaring fra skolestyret ved den videregående skolen jeg tilhørte. Før dette har jeg sittet som leder i barne- og ungdomsrådet i hjemkommunen, hvor jeg også representerte oss i Ungdommens fylkesting. Jeg har bred erfaring, men det meste av erfaringen min ligger under universitetsnivå.

Jeg søker meg derfor til sentralstyret for å øke erfaringen min. Jeg har tidligere engasjert meg partipolitisk, men innså raskt at dette ikke var for meg. Interessepolitikk er det jeg virkelig brenner for. Det å få kjempe studenters sak er et privilegium og noe som virkelig driver meg! Jeg føler det er i sentralstyret til NSO jeg vil kunne kjempe for den studentpolitikken jeg virkelig brenner for. Jeg ønsker å kunne bidra til en bedret situasjon for studenter over hele landet, ikke bare lokalt ved NTNU. Mine kvaliteter er at jeg har ståpåvilje, er kvalitetsbevisst og omgjengelig. Personer som kjenner meg vil omtale meg som en person som lyser opp rommet med humor. Jeg er også veldig saklig og reflektert, disse egenskapene kommer sterkest frem da jeg jobber med politikk. Jeg har veldig fokus på at man skal ha det saklig og trygt i debatt, mens pausen kan fylles med humor og usaklighet! Jeg har stor respekt for alle personer, dette er en egenskap som virkelig fikk blomstre da jeg jobbet som matroslærling på skip i to år.

Min hjertesak er nok ikke veldig original, men fremdeles veldig viktig! Studiestøtten må økes, dette er helt essensielt for å heve velferden og kvaliteten i studenters hverdag. Etter en lang stund i korona har vi virkelig fått sett viktigheten av økonomisk støtte til studenter. En kjempeviktig sak å ta med seg ut fra krisen er studenters rett til dagpenger! Norge som nasjon må ikke glemme at studenter på arbeidsmarkedet bidrar til velferdsstaten på lik linje med sine kollegaer. Vi må også ta et virkelig krafttak innen tilrettelegging i UH-sektoren, ikke bare tilrettelegging i selve utdanningen men i hele studenttilværelsen. En diagnose skal ikke hindre deg fra å studere drømmestudiet, og studiebyen må tilrettelegge for at alle skal få muligheten til å studere! Landsmøte, dersom jeg vinner deres tillit vil jeg gjøre mitt ytterste for å kjempe for at alle studenter skal få en god studiehverdag!

Jeg vil jobbe hardt for at alle studenter skal sees og føle seg hørt, jeg vil også gjøre mitt for at medlemmene skal føle de har et Sentralstyre som faktisk jobber for medlemmene. Jeg håper du som delegat kan se bort ifra min noe manglende erfaring fra verv på UH-nivå og at dere som landsmøte gir meg tillit!

Ha et godt landsmøte, og godt valg!