Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Tina Tufte Holtsdalen – LM 2021

Tina Tufte Holtsdalen – LM 2021

Sentralstyret – Medlem

Studiested: Universitetet i Sørøst-Norge

Epost: Tinath90@hotmail.com
Telefon: 97490539

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære landsmøte! Mitt navn er Tina Tufte Holtsdalen og jeg stiller til sentralstyret i Norsk studentorganisasjon. Jeg stiller fordi jeg vil være med å påvirke studentpolitikken og styrke studentstemmen i tiden fremover. For meg er det viktig å sørge for at det blir gjort et helhetlig arbeid, slik at alle medlemslag blir hørt i sine saker – små, som store. Jeg er opptatt av at nyetablerte og mindre institusjoner og medlemslag skal få en like stor plass innad i studentpolitikken som de veletablerte. For å kunne finne retningen videre for studentstemmen og politikken, mener jeg det er viktig at man har gode arenaer for meningsutveksling og debatt, hvor alle får delta på like premisser.

Min erfaring fra sentrale verv i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge har gitt meg god innsikt i og kontakt med studentmassen, både på egen institusjon og på andre. Det har gitt meg god erfaring med å skape god møtekultur, gode debattklima og ikke minst gitt meg viktig innblikk i hvordan man best kan fremme sine hjertesaker. Som representant i utvalg for utdanningskvalitet har jeg også ervervet meg god kompetanse innen gjeldene retningslinjer, lovverk og krav som legger føringer for arbeid innen studiekvalitet – dette er et arbeid som er svært viktig for meg. For at vi skal kunne bli en kunnskapsnasjon, må kvaliteten heves og opprettholdes.

Pandemien vi fortsatt er preget av har synliggjort flere utfordringer og fokusområder som blir viktig å arbeide med fremover – blant annet studentøkonomi, studentrettigheter og psykisk helse. Disse områdene er viktige for NSO, for studentene og de er viktige for meg. Det har blitt tydelig at vi må utarbeide forebyggende tiltak og lavterskeltilbud som bidrar inn mot studenthelsen. Jeg ønsker å videreføre og utbedre arbeidet som gjøres for studentene på disse områdene – også uavhengig av pandemien. Videre har vi dette året sett både utfordringer ved og fordeler med digital og hybridundervisning ved våre utdanninger. Som nett- og samlingsbasert student har jeg gjort meg mange personlige erfaringer omkring fordeler og ulemper ved denne type utdanning og undervisning, og jeg mener at nettopp dette vil bidra til nye perspektiv i debattene som foregår i sentralstyret.

Dersom dere velger meg inn i sentralstyret vil dere få en engasjert, motiverende og inkluderende representant, som tar med seg nye perspektiv og tanker. Jeg vil komme inn med ny energi, stor arbeidskapasitet og en forkjærlighet for komplekse saker. Jeg ønsker å bidra til et økt samarbeid mot et felles mål: nemlig studentenes beste i alle saker. Jeg har vært så heldig å få være varerepresentant og fått muligheten til å delta i noen møter, nå ønsker jeg å ta det neste steget og bli et fullverdig medlem av sentralstyret. Jeg håper at landsmøtet vil gi meg tilliten til å være med å styrke studentstemmen videre.

Godt valg!