Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Tilde Dalberg – LM 2021

Tilde Dalberg – LM 2021

Sentralstyret – Medlem

Studiested: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Epost: tilde.da@hotmail.com
Telefon: 41739375

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære landsmøte

Mitt navn er Tilde Dalberg og jeg stiller til sentralstyret i Norsk Studentorganisasjon. Jeg har nå sittet et år på heltid i Studenttingets Arbeidsutvalg ved NMBU som medlem, og ønsker nå å jobbe på nasjonalt nivå i sentralstyret. Jeg synes det har vært utrolig gøy og givende å jobbe for studentenes sak, og er motivert for å fortsette med dette.

Jeg kommer fra ei lita bygd i Nordland, og jeg husker godt når jeg ble introdusert for første gang til studentlivet på Ås og den fantastiske verdenen universitetet tilbydde. Jeg ble helt fascinert over dette universet, og engasjerte meg raskt i linjeforeningen. Jeg tok raskt en aktiv rolle i denne, og fikk blod på tann når jeg gjennom foreningen fikk gjennomslag for en egen vending-maskin på lesesalen vår. Jeg følte derfor en trang til å engasjere meg i studentpolitikk, og fikk et verv i Arbeidsutvalget som markedsføringsansvarlig, og etter hvert et til som medlem. Mine ansvarsområder som medlem har vært innenfor internasjonalisering, læringsmiljø, markedsføring og kommunikasjon, og en liten del innenfor velferd og likestilling. Dette har vært perfekt for meg som har mange hjertesaker innenfor flere felt. Dette gjør også at jeg har god innsikt innenfor flere områder, og kan brukes både her og der.

Jeg er også glad i å samarbeide, og er kreativ og løsningsorientert. Dette er kvaliteter som vil komme godt med i sentralstyret. Det aller viktigste for meg er at alle studenter skal ha det godt. Når vi som studenter har det bra, trives vi også bedre og lærer bedre. Derfor er det viktige at vi har trivelige studentboliger, en levelig inntekt, gode helsetilbud når vi trenger det og fritidstilbud for alle. Det er på høy tid at utdanningsinstitusjonene tilpasser seg til mangfoldet vi har av studenter, og er godt universelt utformet på alle plan. For at alle skal få mest mulig ut av studietiden sin må det også være et fokus på internasjonalisering og inkludering, og også tverrfaglighet og studentaktiv forskning. For at alle skal ha det bra, er det også viktig at alle blir hørt. Det er derfor viktig for meg å lytte til alle, og at alle medlemmer føler at Sentralstyret jobber for dem.

Sentralstyret møter en spennende tid nå, med Stortingsvalg og med en koronapandemi som forhåpentligvis roer seg. Det er nå kjempeviktig at vi har en tydelig studentstemme, og at det jobbes med alle ettervirkningene vi kommer til å se etter pandemien. Vi har lært mye fra situasjonen vi har vært i, og jeg vil jobbe for at vi bruker erfaringene vi har fått herfra til å komme oss enda sterkere ut av pandemien.

Takk for at du tok deg tid til å lese mitt kandidatur, og jeg håper du viser meg din tillitt ved å stemme på meg.

Godt valg