Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Thomas Finnøy Trouiller – LM 2021

Thomas Finnøy Trouiller – LM 2021

Sentralstyret – Medlem

Studiested: OsloMet – Storbyuniversitetet

Epost: s197111@oslomet.no

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære landsmøte! Mitt navn er Thomas, er 28 år gammel, utdannet grunnskolelærer og studerer master i profesjonspedagogikk. På siden av studiene har jeg vært aktiv i foreningslivet og besittet ulike verv, på flere nivåer, ved det lokale studentdemokratiet på OsloMet. Mest bemerkelsesverdige er studentrepresentant i læringsmiljøutvalget og fakultetsstyre. Dette har gitt meg forståelse for hvordan organisasjoner drives, hvordan en bør arbeide i fellesskap og påvirkningskraft i beslutninger som tas. I arbeid med ulike råd og utvalg har motivasjonen, engasjementet og viljen for bedring av studentenes hverdag fått blomstre og formet meg til å bli en tydelig stemme ved den lokale virksomheten. Dette har stimulert interessen og nysgjerrigheten for studentpolitikken i akselererende tempo, noe som gjør at jeg søker nye erfaringer og muligheter for videre engasjement på nasjonalt nivå.

Studentmassen har endret seg voldsomt, det samme kan ikke sies om undervisningen og strukturene rundt UH-sektoren. Vi har et utdanningssystem som i hovedsak prioriterer og favoriserer det instrumentelle ved det faglige, og nedprioriterer de ulike variablene som stimulerer til læring. Som utdannet lærer, ønsker jeg å arbeide for at de pedagogiske dimensjonene under læringsmiljøet får en mye større plass på agendaen. Disse står sentralt for en bedring av studentenes hverdag, både i og utenom undervisning. Det er ikke til å stikke under stol at studentene har blitt en marginalisert gruppe under pandemien. Vi har fått store psykiske og økonomiske påkjenninger ved at myndighetene gjennomgående har nedprioritert oss ved de ulike pakketilbudene. Samtidig har vi som gruppe blitt svartmalt for at smitten har steget i enkelte perioder. Tanker for hvordan denne urettferdigheten kan løses er noe jeg ønsker å bidra med i et SST. Fra institusjonelt hold har vi opplevd en transformering av den monologiske forelesningen til det sorte hullet, også kjent som Zoom. En meget feil retning for hvordan akademia bør digitaliseres i fremtiden.

Videre ønsker jeg å bruke SST i det organisatoriske arbeidet opp mot stortingsvalget. Her er det spesielt arbeidet med øking av studiestøtten til 1.5G samt bygging av flere studentboliger som bør prioriteres, slik at studiehverdagen bedres for den jevne student.

Godt valg!