Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Simen Oftedahl – LM 2021

Simen Oftedahl – LM 2021

Arbeidsutvalget – Velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig

Studiested: Dronning Mauds Minne Høgskole

Epost: siof_oftedahl@hotmail.com
Telefon: 41858361

Motivasjon for å stille til dette vervet

Hei alle sammen! Mitt navn er Simen og jeg studerer master i barnehageledelse ved DMMH i Trondheim. For øyeblikket er jeg i studiepermisjon for å være organisatorisk nestleder i Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, og nå jeg vil be om deres tillit til å være Norsk studentorganisasjons velferds- og likestillingsansvarlig den kommende perioden!

Jeg er en hardtarbeidende og blid ung mann fra Vestlandet med godt humør og tørr humor. Jeg er 27 år og har gjennomført barnehagelærerutdanningen ved det som nå er Universitet i Sørøst-Norge, campus Drammen. Jeg har lang erfaring fra studentpolitikken og har et stort engasjement for studenters rettigheter, organisasjonsutvikling og inkludering. Det studentpolitiske engasjementet mitt har ført meg innom ulike verv i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge, Studentparlamentet ved DMMH, og Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. I tillegg har jeg også innehatt flere verv i Pedagogstudentene, vært vara til sentralstyret i NSO og sitter nå som nestleder i NSOs læringsmiljøpolitiske komité.

Jeg stilte først til nestleder, men etter at valgkomiteen annonserte sin innstilling har jeg gått noen runder med meg selv og valgt å stille til velferds- og likestillingsansvarlig.. Å bedre studentenes velferdssituasjon er et av områdene NSO arbeider mest med i sitt politiske arbeid. Å øke studiestøtten og knytte den til 1.5 G, bygge flere studentboliger, og å styrke studentenes psykiske helsevern har i flere år vært noen av organisasjonens hjertesaker. Dette er viktige saker som vi må fortsette å arbeide med det neste året. NSO må kjempe for å få disse sakene inn i Regjeringsplattformen når den nye regjeringen dannes. Koronapandemien vist oss hvor sårbar studentenes økonomiske situasjon er. Vi trenger trygge og forutsigbare økonomiske rammer, som sørger for at studenter faktisk kan være studenter. Det å være student skal ikke bety at man må ha en deltidsjobb for å kunne overleve studiehverdagen. Under pandemien har vi fått kortsiktige løsninger for å bedre studentenes økonomiske situasjon her og nå, men dette er ikke godt nok. Vi må stå på kravet vårt om å øke studiestøtten. Det er viktig at det fokuseres på at det skal bygges flere studentboliger, men vi må også se bredere. Det nytter ikke at det settes av midler til å bygge flere studentboliger om samskipnadene ikke har rammene til å kunne bygge dem. Å øke tilskuddsrammen og få på plass et nasjonalt fritak fra eiendomsskatten for samskipnadene er to utrolig viktige saker som NSO må prioritere, slik at vi får bygget de studentboligene vi så sårt trenger. Det må også settes av midler i statsbudsjettet til at samskipnadene kan rehabilitere eksisterende boliger, slik at vi sørger at de gamle studentboligene faktisk kan brukes.

26. april annonseres resultatene fra tilleggsundersøkelsen til Studentenes helse og trivselsundersøkelse. Her vil vi få se hvilke konsekvenser pandemien har hatt på studentenes helse og trivsel og vi må bruke disse resultatene til å møte studentmassens behov. Det at vi nærmer oss en normal hverdag er ikke et argument for å se bort fra resultatene. Studentene skal tilbake til en normal hverdag, men vi må møte dem og anerkjenne utfordringene de har hatt det siste året. NSOs arbeid med likestilling i høyere utdanning har blitt satt på vent det siste året, som en konsekvens av koronapandemien. Vi er nå på vei mot en mer normal hverdag. Da er det også på tide at NSO tar tak i det vi har måttet la stå stilt under pandemien. Likestilling i høyere utdanning er utrolig viktig, og vi må sørge for at studentene tar sin plass i debatten og arbeider for at det skal være en reell lik tilgang til høyere utdanning.

Tusen takk for at du tok deg tiden til å lese mitt kandidatur. Om du skulle ha noen spørsmål eller ønsker å slå av en prat er det bare til å ta kontakt.

Godt valg!