Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Sarah Lunner – LM 2021

Sarah Lunner – LM 2021

Læringsmiljøpolitisk komite – Leder

Studiested: Høgskolen i Østfold

Epost:
Telefon: 47363090

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære landsmøte

Mitt navn er Sarah Lunner og jeg stiller til valg som leder av læringsmiljøpolitisk komité, jeg sitter nå også i samme posisjon, og ønsker ett år til. Jeg har lang erfaring innenfor studentpolitikken, og har sittet 2 år som velferd- og læringsmiljøansvarlig ved Høgskolen i Østfold. I tillegg har jeg fungert som studentleders stedfortreder i perioder og jeg har blant annet vært med på å sette i gang tiltak for studentene på HiØ med midlene vi mottok av regjeringen. Læringsmiljø er for meg, og veldig mange studenter, svært viktig – og kanskje enda viktigere nå med tanke på covid-19.

Jeg ønsker å bidra til at alle som ønsker skal kunne ta en høyere utdanning, uavhengig av bakgrunn. Jeg ønsker at UH-sektoren skal være mangfoldig og inkluderende. Jeg brenner for at alle mennesker som ønsker skal kunne ta en høyere utdanning, uansett funksjonsnivå. Jeg mener dette er noe som må jobbes med kontinuerlig og systematisk. Og vi må sammen tydeliggjøre viktigheten av et godt læringsmiljø og betydningen bak dette. Læringsmiljøet er noe jeg virkelig brenner for, og som jeg anser som svært viktig for at alle studenter skal trives ved studiestedet sitt. Lokalt har jeg jobbet veldig mye med universell utforming, og hvordan høgskolen vår skal være enda mer inkluderende og ett sikkert sted for alle. Universell utforming er et stort område, men er SÅ viktig at kommer på plass overalt, og at alle mennesker som ønsker skal kunne ta en høyere utdanning uansett funksjonsnivå.

Hvis jeg blir valgt inn som leder i LMPK vil jeg fortsette samarbeidet med fag- og læringsmiljøpoltisk ansvarlig i arbeidsutvalget. Jeg ønsker også å fortsette arbeidet som vi i LMPK har begynt på, og følge dette opp i kommende periode slik at det ikke blir bortgjemt i en skuff. Jeg vil også se på mulighetene for å inkludere medlemslagene i større grad i arbeidet vi i komitëene gjør. Som leder er jeg inkluderende, hører på alle sine meninger, og jobber strategisk og kontinuerlig med dette arbeidet. Jeg er en person som ser flere sider av en sak, og er flink til å sette meg inn i saker. Jeg er også en person som ser andre sine behov, og er opptatt av å få med alle sine meninger. Jeg synes det hadde vært veldig spennende og lærerikt å jobbe med læringsmilj politisk arbeid på et nasjonalt nivå ett år til, med et team som brenner for det samme som meg.

Godt valg 🙂