Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Rolf Martin Aspenes – LM 2021

Rolf Martin Aspenes – LM 2021

Læringsmiljøpolitisk komite – Medlem

Studiested: OsloMet – Storbyuniversitetet

Epost: s300991@oslomet.no
Telefon: 94132347

Motivasjon for å stille til dette vervet

Mitt navn er Rolf Martin og jeg stiller til LMPK.

Siden jeg startet på OsloMet høsten 2017 har jeg vært engasjert i det lokale studentdemokratiet. Først som klassetillitsvalgt, deretter som parlamentsmedlem og nå som nestleder i Studentparlamentet. Hele veien har læringsmiljøet vært den viktigste saken, fra universell utforming av universitetslokalene til studentenes læringsmiljø på digitale flater. Disse erfaringene vil jeg ta med meg inn i LMPK. Det siste året har vi sett hvordan den heldigitale undervisningen har påvirket det psykososiale læringsmiljøet til studentene. Heldigvis har det vært medstudenter og forelesere som har tatt initiativ til sosiale aktiviteter.

Den neste perioden vil det derfor være viktig for meg å jobbe for å forbedre den digitale undervisningen, slik at studentenes tilretteleggingsbehov og psykososiale studiemiljø blir ivaretatt. Digital undervisning vil til en viss grad være en del av studiehverdagen etter pandemien, jeg mener derfor det er viktig å se på hvordan vi kan forbedre denne.