Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Olea Magdalene Norset – LM 2021

Olea Magdalene Norset – LM 2021

Sentralstyret – Medlem

Studiested: Universitetet i Agder

Epost: oleanorset@hotmail.com
Telefon: 94899205

Motivasjon for å stille til dette vervet

Gjennom det siste året har jeg som leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA) fått kjenne på både nytten og gleden av å være medlem av NSO. Både ved ledersamlinger fysisk og digitalt, jevnlig kontakt med AU i NSO, samt tilbudene vi har som medlem; for eksempel kurs for oss på lokalt nivå. Dette er noe av bakgrunnen for motivasjonen min for å stille til SST – jeg vil gjerne gi noe tilbake, og bidra til å dytte organisasjonen videre i riktig retning. I tillegg mener jeg at det igjen er på tide med Agder-representasjon inn i NSO. Ikke fordi mitt blikk vil være å kun representere Agder, men med tre års erfaring i studentledelsen ved UiA har jeg flere perspektiver og erfaringer å ta med inn i vår nasjonale studentstemme:

1. Perspektiv fra et ungt og moderne universitet

Med en UH-sektor i endring mener jeg det er positivt at bredden av landets høyere utdanningsinstitusjoner er tilstede i det nasjonale organet. Her vil jeg kunne bidra med kunnskap og erfaringer blant annet når det kommer til studentmedvirkning, digitalisering, kontakt mellom undervisere og studenter, og tverrfaglighet i studiene.

2. NSOs mål må også være motiverende for andre aktører

Sammen med representant fra AU i NSO, har jeg vært representant i den nasjonale arbeidsgruppen for levekårsundersøkelsen for studenter. Gjennom dette arbeidet ble det klart for meg at det er lett å havne i «fellen» der kun studenter og deler av sektoren jobber for studentene, uten at hele bredden av politikere og andre aktører i samfunnet er med på laget. På denne måten får vi ikke alltid utnyttet potensialet i arbeidet vi gjør. Målet vårt bør være å jobbe eksempelvis for undersøkelser som samtidig avdekker tall som vil være nyttig for fylkespolitikere og ev. kommunepolitikere (hvor det er mulig). Dette gjelder også vår politikk generelt. Får vi til dette vil flere ledd i staten, samt private aktører, kunne vite hvilke tiltak de selv kan gjøre for å bedre studenttilværelsen som også gagner dem selv. Dette vil gagne studentene spesielt.

3. Ta med arbeidet i NSO lokalt og vice versa

Jeg har ambisjoner om å få til et større verv lokalt i Agder til neste periode også. Valget vil skje i slutten av mai, og blir jeg valgt inn ser jeg det som svært nyttig å ha en posisjon både lokalt og nasjonalt. På denne måten blir erfaringer og målsettinger enklere videreformidlet. Samtidig har jeg kjennskap til landets studentdemokratier og opplever at folk generelt synes det er lett å ta kontakt og prate med meg om det skulle være noe. Dette er noe jeg vil være enda mer bevisst på om jeg blir valgt inn i SST for å sikre at medlemsorganisasjoner i NSO lett kan ta kontakt om det skulle være noe de ønsker å ta opp eller få meg til å bringe videre.

4. Bidra til diskusjon og nye perspektiver

Jeg liker godt å stille «dumme» spørsmål. Ikke for å sette noen fast, heller tvert imot. Man trenger ikke alltid å ha svaret; spørsmålet i seg selv bidrar ofte til klarhet og nye aspekter i diskusjonen. Jeg mener det er viktig å stille spørsmål, og opplever at det bidrar til nytenkning i fellesskap. For meg er dette en motivasjon i seg selv og noe jeg mener også vil gagne møter i SST og organisasjonen generelt.

Sist, men ikke minst; jeg er klar for nye utfordringer. Å ta større del i den nasjonale studentpolitikken er for meg det neste, naturlige steget. Ta gjerne kontakt om du lurer på noe.

Godt valg!

Vennlig hilsen, Olea Magdalene Norset