Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Ola Gimse Estenstad – LM 2021

Ola Gimse Estenstad – LM 2021

Sentralstyret – Medlem

Studiested: OsloMet – Storbyuniversitetet

Epost: ola.g.e@hotmail.com
Telefon: 48323311

Motivasjon for å stille til dette vervet

Det siste året som medlem i sentralstyret har vært veldig givende, noe som gjør at jeg ønsker å stille til gjenvalg. Jeg ønsker å fortsette å være med på å bedre Norsk studentorganisasjon. Jeg tror jeg fortsatt har mye å bidra med og føler jeg gjennom mitt politiske arbeid det siste året har vist at jeg prioriterer organisasjonen vår. Korna-året har vært et rart år å sitte i sentralstyret. Andre sentralstyrer har møtt medlemslagene, komiteene og arbeidsutvalget med jevne mellomrom på fysiske møtearena. Dette har dessverre ikke vært mulig for vårt sentralstyre, men det har gjort at vi har tilpasset vårt arbeid. I sst-møtene er vi mer generøse med hverandre, vi er flinkere til å lytte til det andre sier og vi samarbeider mer om det politiske arbeidet. Alle disse gode holdningene og opplevelsene ønsker jeg å ta med videre inn i det nye sentralstyret.

Samtidig som jeg har sittet i sentralstyret til NSO, har jeg vært universitetsstyremedlem ved OsloMet. Styret er det øverste organet ved universitetet og er de som tar endelig avgjørelse i saker av strategisk- og økonomiskbetydning. Arbeidet har gitt meg verdifull kunnskap og god erfaring, som jeg allerede i denne sentralstyreperioden har benyttet meg av. Før mitt engasjement i SST var jeg studentparlamentsleder ved OsloMet og medlem i Læringsmiljøpolitisk komite.

På den tiden ble jeg kjent med NSO, samtidig som jeg ledet en av de største lokallagene i organisasjonen vår. Som person er jeg ganske utadvendt og føler jeg sprer en god del glede til de rundt meg. Selv på digitale plattformer prøver jeg å holde en god tone, med mindre jeg er veldig uenig. Jeg tror det er viktig at vi prøver å tolke hverandre i beste mening og at vi er åpne for andre meninger og perspektiver. Organisasjonen er lite tjent med unødvendig konflikt og støy. Dissenser bør derfor fremstilles på en god og saklig måte. Det arbeidet jeg interesserer meg mest for er det politiske, men jeg deltar også gjerne i debattene som er av en mer organisatorisk karakter. Det siste året har jeg fått gjennomslag for flertallet av mine endringsforslag, og sakstypene har variert. Jeg er veldig fleksibel ellers når det kommer til politisk arbeid og tar gjerne den jobben ingen andre ønsker. I et styre er det viktig med kontinuitet. Byttes styrets medlemmer ofte ut kan det få konsekvenser for det arbeide man ønsker å få gjennomført. Med et år fra komiteene og et år i sentralstyret, føler jeg min erfaring er viktig å få med inn i neste sentralstyrets periode.

Jeg håper derfor på deres tillitt til å få sitte et år til i sentralstyret.

Godt valg! <3