Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Morten Stene – LM 2021

Morten Stene – LM 2021

Læringsmiljøpolitisk komite – Medlem

Studiested: Universitetet i Bergen

Epost: mstene95@gmail.com
Telefon: 92495858

Motivasjon for å stille til dette vervet

Hei!

Sjølv om eg ikkje var vald til arbeidsutvalet, betyr ikkje det at eg ikkje brenn for å betre studentkvardagen, og for å finne nye god studentpolitikk. Det kommande året skjer det møkje, og eg vil gjerne bidra aktivt inn i organisasjonen, og håper derfor at dere vil la meg få sitte i LMPK det neste året. Eg kan love at dere får eit komitemedlem som brenner for studentene, og som vil sørgje for at NSO får ny og spennande politikk på feltet det neste året.

Det er mange sakar eg gjerne vil arbeide med, men ei fortsetting av arbeidet frå i fjor med digitalisering og universell utforming kjem til å stå sterkt nå, for å sørgje for at arbeidet til nå i komiteen blir tatt godt vare på, og kjem sterkt fram i organisasjonen. Det er veldig mange ulike røster i NSO, og det er viktig at me saman har god politikk for alle uansett utfordringar.

Eg håpar eg kan få dykkar tillit, og godt val!