Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Mikkel Sibe – LM 2021

Mikkel Sibe – LM 2021

Læringsmiljøpolitisk komite – Medlem

Studiested: OsloMet – Storbyuniversitetet

Epost: mikkelsibe@gmail.com
Telefon: 40644730

Motivasjon for å stille til dette vervet

Etter litt over et år som kontrollkomite i Studentparlamentet OsloMet, leder for en studentorganisasjon, medlem i flere utvalg & nå nestleder i Pedagogstudentene ved OsloMet, studentrådsleder ved barnehagelærerutdanningen & styremedlem i Akershus Senterungdom, føler jeg meg klar for å bryne meg over nye gleder og utfordringer.

Jeg ønsker å kunne bidra til en bredere forståelse om hvorfor studenter faller fra sine studier, men også hvordan man på best mulig måte kan bidra til et inkluderende studentsamfunn, både på høyskoler, universiteter & nasjonalt. Det er viktig for meg at studentene blir hørt i denne merkelige perioden vi nå alle står ovenfor, og at vi legger til rette for en åpen dialog. Vi må se på system og rutiner for varsling og tilbakemeldinger på studentenes læringsmiljø, slik at vi kan være med å styrke mulighetene for å si ifra, og som en helhet styrke studentmassen over det ganske land. Inkludering, ikke ekskludering. Jeg vil bruke mine tidligere erfaringer fra studentarbeid, til å kunne utjevne forskjeller og skape en trygg og inkluderende arena for studentmassen jevnt over.