Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Mikkel Sibe – LM 2021

Mikkel Sibe – LM 2021

Sentralstyret – Vara

Studiested: OsloMet – Storbyuniversitetet

Epost: mikkelsibe@gmail.com
Telefon: 40644730

Motivasjon for å stille til dette vervet

Etter å ha ledet en studentorganisasjon, vært og er medlem i flere utvalg & nå sitter som nestleder i Pedagogstudentene ved OsloMet, studentrådsleder ved barnehagelærerutdanningen & som styremedlem i Akershus Senterungdom, føler jeg meg klar for å bryne meg over nye gleder og utfordringer.

Jeg ønsker å kjempe for at studentstemmen skal bli hørt, og at alle studenter uansett hvem de er skal bli ivaretatt på deres grunnlag og deres premisser. Jeg mener at vi, for å kunne bedre studenttilværelsen, må vi jobbe fra grasrota og oppover. Dette for å høre hva studentene trenger, og jobbe aktivt sammen med dem, for å skape en best mulig studiehverdag. Jeg vil bruke mine erfaringer, for å forbedre studentenes hverdag, og trivsel på sitt valgte studie. Det som blir viktig for meg, er å ivareta studentenes psykiske helse. Dette mener jeg at kan gjøres, gjennom at NSO er en sterk stemme ut til politikere, og kan være veiledende ovenfor politikere for hvordan man best mulig skal kunne ivareta studentene i en vanskelig periode.