Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Mia Larsen Sveberg – LM 2021

Mia Larsen Sveberg – LM 2021

Velferds- og likestillingspolitisk komite – Medlem

Studiested: Nord universitet

Epost: mia-lars@hotmail.com
Telefon: 95523081

Motivasjon for å stille til dette vervet

Mitt navn er Mia Larsen Sveberg, er 22 år og studerer faglærer i musikk ved Nord universitet. Jeg har de siste årene vært veldig aktiv i studentpolitikken på en eller annen måte. Her har jeg fått utfordret meg på mange forskjellige arbeidsoppgaver og er alltid lysten til å lære meg mere.

Jeg er først og fremst musikk student, men jeg har også kjent på hele veien fra søknaden ble sent til samordna opptak at jeg har måttet kjempe hardere for å få en plass og bli hørt enn mine medstudenter pga. jeg selv har en funksjonsnedsettelse og sitter i rullestol. Jeg har kjent på kroppen at systemet ikke er bra nok som det er i dag og at man som en minoritet møter på utfordringer hele veien. Jeg ønsker å være med på å bidra enda høyere opp i systemet og ikke bare på Nord universitet for å bedre hverdagen for alle studenter. Det burde ikke vær opp til tilfeldighetene hvilket studiested det er best egnet å studere på. Alle universitet og høyskoler burde være bedre egnet for å ta imot studenter med forskjellige bakgrunner.

Jeg har tidligere erfaringer fra studentorganisasjoner ved Nord universitet, sittet i studentrådsstyret som nestleder, studentorganisasjonen i Trøndelag, styret i samskipnaden og arbeidsutvalget i Pedagogstudentene. Her har jeg fått være med å lære hvordan man jobber for å få gjennomslag. Jeg har vært med å høre og erfare vanskeligheter i studiehverdagen som jeg kan ta med meg inn i vervet. Jeg har lært å ta plass og håper jeg kan være med å bidra inn i velferds- og likestillingspolitisk komiteen. For meg er det viktig at alle skal kunne ha muligheten til å studere. At mangfoldet i Norge også speiles i blant studentmassen. Det skal være like muligheter for å kunne søke seg inn på høyere utdanning og det samme nå man kommer ut av endt utdanning og inn på jobbmarkedet. Pga. covid-19 ser vi en økning av søknader inn til høyere utdanning, men vi vet også at det har vært et tøft år for de som alt har studert et år hvor mange har vært isolerte inne på studentboligene. Det må jobbes for at flest mulig klarer å gjennomføre studiene og at økonomien til hver enkelt student ikke er i veien for å kunne fullføre.