Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Maya-Katrin Skjeldal – LM 2021

Maya-Katrin Skjeldal – LM 2021

Velferds- og likestillingspolitisk komite – Medlem

Studiested: Handelshøyskolen BI

Epost: politics.bergen@biso.no
Telefon: 99397343

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære landsmøte

Mitt navn er Maya-Katrin Skjeldal, er 21 år gammel og er på 2.året av en bachelor i organisasjonspsykologi HR og ledelse, v/ Handelshøyskolen BI Bergen. Jeg har gjennom studieforløpet mitt engasjert meg innenfor flere områder innen studentorganisasjonsarbeid, frivillighet, idrett, og studentpolitikken, og sitter nå som leder for den politiske enheten til BISO Bergen. Gjennom dette har jeg bygget meg mange gode erfaringer og tanker, samt høy motivasjon for velferdspolitikk, og ønsker da som medlem i velferds- og likestillingspolitisk komité å benytte disse erfaringene og jobbe for mitt store hovedmål, at alle studenter skal ha en best mulig studietid.

Jeg vil beskrive meg som (over)engasjert, motivert, positiv og løsningsorientert. Og med en stor motivasjon for studentsaken. Min erfaring i velferdspolitikk, startet med mitt engasjement i frivillig arbeid og koordinatorrolle i Kreftforeningen opp mot Krafttak mot kreft, og fikk da jobbe både med lobbyvirksomhet og direkte ut mot andre frivillige. Og har videre tatt med meg dette engasjementet for å gjøre en forskjell for andre inn i studentpolitikkens verden. Jeg ønsker å jobbe for at alle studenter i vårt flotte land skal ha like muligheter til å engasjere seg, bidra, bli lyttet til og tatt på alvor. Samt at studentenes rettigheter og premisser er hovedmålet i arbeidet opp mot en god velferds og likestillings politikk. For at studentens beste skal være en realitet må man ha tilstrekkelige psykisk helsetilbud for å både kartlegge og følge opp kontinuerlig, samt at organisasjonene jobber for et mangfoldig tilbud som dekker studentenes behov og treffer ulike interessepunkter.

Mine hjertesaker er psykisk helse, studentboliger og studentfrivilligheten. Og når det kommer til mine hjertesaker:

-Psykisk helse: Øke kapasitet i tilbud rettet mot studenter, samt etterstrebe høyest mulig kvalitet, slik at studentene skal oppleve tilbudet som nyttig og enkelt å oppsøke.

-Studentboliger: Jobbe for økt dekningsgrad, samt ha en bærekraftig prakis både under nybygging og renovering av eksisterende boliger, som sikrer studentene gode levekår til konkurransedyktige priser.

-Studentfrivillighet: At alle som ønsker å engasjere seg har mulighet til dette og at medlemslagene skal ha de forutsetningene som trengs for å lykkes med å ha et bredt og treffende tilbud, da vi ser at felleskapet i frivilligheten er en god forebyggende faktor for ensomhet.

Det siste året har vist hvor viktig det er å engasjere seg, og jobbe for studentens beste, når det kan virke som at ingen andre kjemper denne kampen enn studentene selv. Og jeg ønsker å være bidragsyter i at studentenes stemme blir tatt på alvor fremover.

Mvh Maya-Katrin Skjeldal