Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Martine Gjerde – LM 2021

Martine Gjerde – LM 2021

Valgkomiteen – Medlem

Studiested: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Epost: martine.gjerde@hotmail.com
Telefon: 90503504

Motivasjon for å stille til dette vervet

Hei, mitt navn er Martine Gjerde og jeg stiller med dette til valgkomiteen i Norsk Studentorganisasjon. Jeg er 28 år, sosionom og studerer master i Folkehelsevitenskap ved NMBU. Interessen min for studentpolitikken har kommet fra mange år i frivilligheten hvor jeg har jobbet med alt fra å bedre koristers sangopplevelser til å jobbe for å bedre studentenes hverdag, som lenge har vært min hovedmotivasjon.

Jeg har hatt flere verv og har blant annet sittet i læringsmiljøutvalget på HiOA, vært representant i Velferdstinget i Oslo og Akershus, sittet to år i Velferd- og likestillingspolitisk komité i NSO og er for tiden ordstyrer ved flere institusjoner. Denne bakgrunnen gjør at jeg både har fått oppleve hvordan det er å sitte i ulike utvalg, men jeg har også møtt flere ulike studentdemokratier og sett hvordan de jobber. Dette er en relevant erfaring å ta med seg for hva som forventes av ulike tillitsvalgte. Som tidligere leder av Velferd- og likestillingspolitisk komite i NSO har jeg sittet på mange sentralstyremøter og dermed blitt kjent med organisasjonen og forventninger som stilles til Sentralstyrets medlemmer.

Akkurat nå er jeg delegasjonsleder for NMBU, og har i forberedelsene til Landsmøtet virkelig fått sansen for å intervjue og spørre ut kandidatene som stiller til NSO-AU. Dette synes jeg var veldig gøy, og jeg vil gjerne gjøre mer av det. Derfor vil jeg bidra inn i Valgkomiteen til NSO med mitt smittende humør og nysgjerrighet ovenfor kandidater. Utenom disse forberedelsene har jeg lang arbeidserfaring med å jobbe med ulike mennesker og jobber for tiden som jobbveileder. Jeg koordinerer godt, og er tilhenger av ryddige prosesser og vurderinger og rettferdige behandlinger. Jeg vil bidra til at valgkomiteen skal være en trygg arena for personer som ønsker å stille til valg i NSO. For å finne de beste kandidatene til NSOs verv trenger vi også innspill fra medlemmer for å finne disse menneskene. J

eg ønsker derfor å gjøre en ekstra innsats for å nå ut til andre tillitsvalgte i Norge for å nettopp finne disse menneskene. Å innstille kandidater handler også om å se helheten i innstillingen og dermed finne personer som utfyller hverandre både med ulike egenskaper, bakgrunn, tanker og ideer til hvordan de kan være med å tale studentens stemme. Så med mitt brennende engasjement for at studenter skal ha det best mulig, vil jeg bistå NSO til å finne de beste kandidatene til noen av landets viktigste tillitsverv.

Håper på deres tillit, godt valg!