Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Marte Øien – LM 2021

Marte Øien – LM 2021

Valgkomiteen – Leder

Studiested: Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære gamle og nye venner! Det er snart ett år siden jeg gikk av som leder av NSO, og ga stafettpinnen videre. Studentpolitikken har vært en utrolig stor del av livet mitt i seks år, og det siste året har jeg kjent på et stort savn etter dette engasjementet. I tillegg til å ha vært leder av NSO, har jeg også bekledd roller som nestleder, sentralstyremedlem og leder av en politisk komité. Jeg har vært aktiv som leder og nestleder i studenttinget ved NTNU, og med den innfallsvinkelen har jeg også fått muligheten til å se NSO fra et medlemslagperspektiv. Med andre ord, jeg har bred kjennskap til hva de ulike rollene innebærer og hva som forventes av menneskene som skal tre inn i disse vervene.

Jeg ønsker å bruke min erfaring til å finne de gode kandidatene som skal ta NSO videre inn i fremtiden, og jobbe for studentenes interesser. Jeg ønsker derfor å bli leder av valgkomitéen. NSO representerer 240.000 studenter. Studenter med blant annet ulik sosial, kulturell, etnisk, religiøs og sosioøkonomisk bakgrunn. Noen er nye, mens andre har studert noen år. Noen har lang og bred erfaring fra organisasjoner, mens andre har sitt første møte med vedtekter, stemmetall og resolusjoner. Listen er lang over mangfoldet vi representerer. Jeg er opptatt av av det mangfoldet skal gjenspeiles i organisasjonen, og vil jobbe for at dette kommer enda bedre til syne i NSO.

Det å stille til valg, er etter min mening det tøffeste man kan gjøre i NSO, uansett hvilket verv man stiller til. Det er spenning, usikkerhet, nervøsitet, glede og sorg. Jeg har selv kjent det på kroppen, flere ganger. Som leder av valgkomiteen mener jeg det derfor er viktig å ivareta alle som stiller til valg, uansett bakgrunn og erfaring. Alle skal føle seg trygge på å stille til valg i NSO, og det anser jeg som en av valgkomiteens viktigste oppgaver. NSO skal være en organisasjon som jobber for at det skal være trygt å ha meninger, å tørre å stå opp for det man tror på, og å jobbe for å bedre vilkårene for seg selv og andre.

Kjære medstudenter, motivasjonen min for å finne de dyktigste folkene og sette de sammen til gode team er stor. Det, kombinert med et brennende ønske om å bidra i landets beste organisasjon, gjør at jeg ber landsmøtet om å gi meg tillit til å lede valgkomiteen det neste året.

Godt valg!