Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Maria Lehmann – LM 2021

Maria Lehmann – LM 2021

Sentralstyret – Medlem

Studiested: Høgskolen i Østfold

Epost: marialeh@hiof.no

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære landsmøte! Maria Lehmann heter jeg. Jeg er 28 år, kommer fra Fredrikstad og er lærerstudent ved Høgskolen i Østfold. Jeg er studentrepresentant på andre året i høgskolestyret ved HiØ, og jeg er styreleder for Studentsamskipnaden i Østfold.

Neste studieår ønsker jeg å jobbe for studentbevegelsen på nasjonalt nivå og stiller derfor til valg som medlem av sentralstyret. I tillegg til noen års erfaring fra studentpolitikken på lokalt nivå, har jeg 11 års erfaring med styrearbeid fra idretten. Dette har gitt meg en verdifull forståelse av forskjellige kulturer, stammespråk og identitet, og hvordan disse påvirker internt og eksternt. Man kan ikke påvirke utover hvis de eksterne ikke forstår språket eller kulturen, og man får ikke tillitt internt om man ikke snakker stammespråket og kjenner identiteten. Dette er perspektiver jeg vil ta med meg inn i sentralstyret.

Som person er jeg hardtarbeidende, direkte og nøye, og jeg vil være en ressurs for dere gjennom et verv i sentralstyret. For kommende studieår mener jeg NSO tydelig må signalisere hva fremtiden bør innebære for morgendagens studenter. Jeg synes på ingen måte vi skal drømme om å vende tilbake til 2019 når koronapandemien går over i historien. Vi må tørre å se fremover, være visjonærer og sette høye forventinger og mål. Studentene har lidd unødvendig under pandemien, og det er vårt ansvar at det ikke skjer igjen. Vi kan ikke tillate oss å gå baklengs inn i fremtiden.

Godt valg!