Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Idun Kløvstad – LM 2021

Idun Kløvstad – LM 2021

Kontrollkomiteen – Medlem

Studiested: Universitetet i Oslo

Epost: idun.klovstad@gmail.com
Telefon: 47614656

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære landsmøte og medstudenter.

Mitt navn er Idun Kløvstad, jeg er 29 år og sitter for tiden som leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, i tillegg til at jeg er leder for Velferd likestillingspolitisk komité her i NSO. Jeg har et stort engasjement for NSO og ønsker gjerne å bidra videre. Jeg ser på meg selv om strukturert, ansvarlig og opptatt av god rolleforståelse. Derfor mener jeg at jeg vil egne meg godt i en kontrollkomité. Som medlem av et arbeidsutvalg har jeg også fått en god forståelse av hvordan en best kan bidra som kontrollkomitémedlem.

Jeg er detaljorientert og har god hukommelse, noe jeg mener vil være en styrke når det kommer til å påse at at organisasjonen drives på best mulig måte etter de gjeldende reglene og retningslinjene. Kontrollkomiteen er et viktig organ og jeg håper å kunne bidra til en kontrollkomité som er tilgjengelig til å bidra med tolkninger og avklaringer for sentralstyret og arbeidsutvalget, men også NSOs øvrige organer dersom det er behov. Jeg håper dere tar kontakt om dere har noen spørsmål.

Godt valg!