Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Maika Marie Godal Dam – LM 2021

Maika Marie Godal Dam – LM 2021

Sentralstyret – Medlem

Studiested: Universitetet i Bergen

Motivasjon for å stille til dette vervet

Hei! Mitt navn er Maika Marie, og jeg stiller til sentralstyret i NSO. For dere som skal delta ved årets valg på landsmøte, her er litt om meg: Jeg er 24 år gammel og snart ferdig med en bachelor i Sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. I dag bor jeg i Oslo og tar siste del av min bachelor ved Universitetet i Oslo. Jeg er født og oppvokst i storbyen, og er nok best lokalkjent innenfor ring 3. Til gjengjeld har jeg mye å se frem til å oppdage også utenfor ringens grenser!

Jeg har drevet med politikk så lenge jeg kan huske. Det er selvfølgelig en overdrivelse, men ikke så langt fra sannheten heller. Jeg har vært aktiv i diverse interesseorganisasjoner, elevråd, ungdomsråd, ungdomspartier i både Norge og Danmark, i studentparlament, velferdsting, som folkevalgt og i ymse komiteer og utvalg. Det siste året har jeg sittet som medlem i Fag- og forskningspolitisk komite i NSO og ledet Nominasjonsutvalget for Studentenes Fredspris.

Jeg er opptatt av mange ting, som vi jo ofte er. Her vil jeg trekke frem non studentpolitiske saker jeg mener er viktige. For det første mener jeg at inntaksordningen til høyere utdanning er et viktig verktøy for å utdanne riktig. Jeg mener at universitetene ikke bare bør lene seg på karakteropptak, men i større grad ta i bruk alternative opptaksmetoder som vektlegger motivasjon og erfaring. For det andre er jeg opptatt av studentenes helsetilbud og mener i likhet med mange andre at både psykologhelsetjenesten, tannhelsetjenesten og fastlegeordningen for studenter må utvides og ikke minst bli billigere slik at den også oppleves som økonomisk tilgjengelig. For det tredje er jeg opptatt av likestilling i akademia og mener at å redusere antallet midlertidige stillinger i universitetssektoren og sikre flere kvinner i forskerstillinger er mål å sikte etter. Og sist, men ikke minst er jeg opptatt av at universiteter og høyskoler, eller UH- sektoren, som utgjør en stor samfunnsinstitusjon tar et tilsvarende ansvar for å redusere forbruk, utvikler kunnskap og tilrettelegge for mer miljøvennlig og bærekraftig levemåter.

Men nok om meg. Som del av en større organisasjon som NSO er det tross alt ikke alltid man får lov til å definere dagsorden helt på egenhånd. En stor del av rollen som sentralstyremedlem er å finne engasjement for de sakene som allerede ligger på bordet, og ikke minst: å være lydhør for organisasjonens mange medlemmer. Å være sentralstyremedlem er i bunn og grunn et tillitsverv. Det er en oppgave jeg er klar til å ta fatt på det neste året, godt valg!