Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Linn Antonie Vårdal Solheim – LM 2021

Linn Antonie Vårdal Solheim – LM 2021

Valgkomiteen – Medlem

Studiested: Norges Handelshøyskole

Epost: linnasolheim@gmail.com
Telefon: 94488471

Motivasjon for å stille til dette vervet

Hei, alle saman!

Heilt på tampen har eg bestemt meg for å stille til val som medlem av valkomiteen. Som vestlending og tidlegare medlemslagsleiar for NHH, tidlegare UHR-representant, tidlegare medlem av fagrådet og student ved NHH og UiB, meiner eg at eg har ein bakgrunn og ei erfaring som kan bidra med nye perspektiv og eit mangfald i VK som vil komme alle medlemslaga og potensielle kandidatar til verv i organisasjonen til gode.

Eg vil arbeide for å senke terskelen for å stille til val i både formelle og uformelle fora i organisasjonen, og vonar de vil gje meg tilliten til å gjere ein innsats for NSO i året framover.

Godt val!