Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Kristoffer Eik – LM 2021

Kristoffer Eik – LM 2021

Sentralstyret – Medlem

Studiested: Universitetet i Bergen

Epost: nso@kristoffer.eu
Telefon: 47965728

Motivasjon for å stille til dette vervet

Det siste året har vært tøft. Det har jeg selv fått kjenne på, og er noe jeg stadig får høre fra studenter i vervet mitt som fakultets- og læringsmiljøansvarlig i Studentparlamentet ved UiB. Etter snart tre år som student har jeg hatt gleden av å delta på ulike nivåer i studentdemokratiet. Instituttets fagutvalg, leder av fakultetets studentutvalg, Studentparlamentet ved UiB, Læringsmiljøpolitisk komité i NSO samt Norges representant hos Den internasjonale foreningen for fysikkstudenter for å nevne noe.

Disse tre årene har jeg vært spesielt opptatt av studentenes læringsmiljø og psykiske helse. To områder som har lidd mye under korona. Pandemien har herjet landets studenter på alle slags måter. Det finnes dog noen lyspunkt i mørket som NSO bør sikte seg inn mot og bruke nå som stortingsvalget er like rundt hjørnet. Pandemien har for alvor vist resten av samfunnet hvor sårbare studentene er. Studiestøtten er for lav. Vi har også sett hvor utrolig viktig god pedagogisk og teknisk kompetanse hos undervisere er. Det samme har institusjonenes fraværende satsning på det digitale læringsmiljøet, studentenes psykiske helse og studentdemokratiets essensielle rolle hos beslutningstakere.

Diskursen som omringer pandemien fokuserer i alt for stor grad på de negative sidene og tar i alt for liten grad hensyn til de overnevnte lyspunktene. Skal vi hevde oss over pandemien må vi evne å heve blikket og se det store bildet. Dette ønsker jeg å bidra med inn i SST. Jeg vil at NSO som organisasjon bruker det vi nå har lært det siste året for å sikre gjennomslag for de fire neste. Samtidig som vi gjør dette er det viktig at politikken og organisasjonsutviklingen er forankret i hele organisasjonen. Gjør vi ikke dette risikerer vi en splittet organisasjon som ikke evner å samarbeide. Skal vi stå samlet som èn felles studentstemme er det av ytterste viktighet at både komitéene og medlemslagene inkluderes i arbeidet som skjer hos SST og AU. Med bred erfaring fra studentpolitikken og et brennende engasjement ønsker jeg å gjøre mitt for å videreutvikle NSO i året som kommer. Samarbeid fungerer. Det har jeg selv erfart som studentleder ved MN-fakultetet UiB og som fakultetsansvarlig i Studentparlamentet ved UiB. Nå ønsker jeg å ta med denne erfaringen inn i NSO slik at vi sammen kan styrke studentenes posisjon.

Godt valg!