Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Kristine Vilde Sandtrøen – LM 2021

Kristine Vilde Sandtrøen – LM 2021

Internasjonal komite – Medlem

Studiested: Universitetet i Oslo

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg stiller som medlem av internasjonal komité fordi jeg har lyst til å være med, spesielt for å lære mer om utdanning i internasjonal sammenheng. Jeg mener jeg passer ekstra godt til vervet i internasjonal komité fordi jeg har et brennende engasjement for utviklingspolitikk, og da spesielt innenfor utdanning.

Jeg studerer utviklingsstudier, jeg har organisasjonserfaring fra en utviklingspolitisk organisasjon, og jeg mener alt kan utvikles med de riktige verktøyene for hånden. Utdanning er et slikt verktøy, og Norsk Studentorganisasjon har mange muligheter til å bidra til utviklingen i verden via programmer som Student At Risk-programmet og samarbeidet med SAIH.

I tillegg har man mange muligheter gjennom utvekslingsordningen vi har i dag. Jeg tror at utveksling er et av de tiltakene som kan løfte studiekvaliteten for studentene over hele verden, og vil gjerne se mer på hvordan dette fungerer, og hvordan man kan bedre dette. Å lære mer om disse mulighetene vil være noe av det viktigste for meg ved å sitte i komitéen, og så kan min kunnskap om utvikling styrke komitéens arbeid i andre enden. I tillegg til dette er jeg en engasjert student som har lyst til å bli bedre kjent med organisasjonsstrukturen i NSO, og hvordan vi kan bruke den samlede studentstemmen til å skape en bedre studiehverdag for alle studenter. I Norge og utenfor.