Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Karl Oskar Lie Bjerke – LM 2021

Karl Oskar Lie Bjerke – LM 2021

Fag- og forskningspolitisk komite – Medlem

Studiested: Universitetet i Oslo

Epost: k.o.l.bjerke@sp.uio.no
Telefon: 41400096

Motivasjon for å stille til dette vervet

Gjennom Studieåret 2020/2021 har jeg fungert som studie- og læringsmiljøansvarlig for Studentparlamentet ved UiO. Det har vært vanvittig givende å få representere UiO sine studenter i snart et helt år, og jeg kommer til å ta med meg de gode minnene det har gitt meg. I kraft av mitt verv, har jeg fått muligheten å sitte i flere av UiO sine viktigste kollegiale organer og utøve studentpolitikk – og i så måte fått anledning til å opparbeide meg både relevant faglig erfaring, men også et brennende engasjement for studie- og forskningsrelaterte spørsmål.

Jeg kan blant annet trekke på erfaring fra UiO sin Utdanningskomite, Læringsmiljøutvalget, Råd for samarbeid med arbeidslivet, arbeidsgruppe for revidering av kvalitetssystem og porteføljeutvikling, samt andre verv. Enda jeg personlig kan hente mye ut av min tid i dette vervet, er det ingen tvil om at dette året har vært en real styrkeprøve for mange av oss studenter. Overgangen til en digital studiehverdag har avdekket store mangler i den faglige og sosiale beredskapen vår, og de er jeg spesielt opptatt av at vi som studenttillitsvalgte vier tid til å rette opp i. Derfor ønsker jeg å kjempe for at norske universiteter og høyskoler i større grad legger opp til mer interaksjon og studentdeltakelse i undervisningen sin slik at vi studenter alltid kan ha et sosialt ledd i studiehverdagen vår å falle tilbake på skulle en ny krise melde seg. Ingen skal måtte gå et helt semester uten å prate med en eneste medstudent.

Gjennom min rolle i Studentpolitikken har jeg også snakket mye med studenter ved de lavere delene av studentdemokratiet. Der har arbeidsrelevans vært et stadig tilbakevendende tema. Dette er et tema vi er nødt til å vie mer oppmerksomhet, og det er noe jeg ønsker å bidra til. Jeg er bekymret for situasjonen mange studenter befinner seg i akkurat nå, men ut av den samme bekymringen springer det også en sterk motivasjon til å stå frem og gi jernet. Jeg mener min erfaring gjør meg godt egnet til en plass i Fag- og forskningspolitisk komite, og jeg er beredt til å gjøre en jobb.