Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Jonas Dahlberg Toft – LM 2021

Jonas Dahlberg Toft – LM 2021

Sentralstyret – Medlem

Studiested: UiT – Norges arktiske universitet

Epost: jto020@uit.no
Telefon: 93286016

Motivasjon for å stille til dette vervet

Året som har passert, har vært et tøft studentår. Studenter har blitt ofre for dårlig undervisning, permittering, isolasjon og en hverdag som ingen kunne ha forberedt oss på. Året har også klart demonstrert hvor vanskelig det er å være student; vi bor ofte på trange hybler og er avhengig av en deltidsjobb ved siden av et fulltidsstudie. Det har vært mye brannslukking dette året. Der hvor studentbevegelsen vanligvis snakker om studentboliger og studielån, har vi nå snakket om krisepakker og basal hjelp. Selv om Stortinget ikke har innfridd kravene som studenter kommer med, har vi sett hva vi klarer på egenhånd.

Studentfrivilligheten rundt om i landet har spilt en viktig rolle i å opprettholde tilbud for studenter, og gitt oss ro og fred fra en ellers stressende studiehverdag. Studentfrivilligheten er noe av det viktigste vi studenter har, og den kommer også til å være sentral når vi skal tilbake til en normal hverdag. Samtidig er det begrenset hva studentfrivilligheten kan klare. Når fire av ti studenter oppgir at de sliter psykisk, er det ikke bare andelen studenter som er skremmende, men også at det gjøres så lite for å bedre dette. At studenter er en sårbar gruppe med lav inntekt, dårlige boforhold og en stressende hverdag er ikke nytt, og andelen studenter som nå sliter, demonstrerer at vi studenter har vært en nedprioritert gruppe. Ved Stortingsvalget til høsten, vil det bli viktig for studentbevegelsen og NSO å se at partiene anerkjenner dette, vier mer plass til studentene i programmene sine og faktisk oppfyller studentløftene de har gått til valg på.

Selv har jeg fått mulighet til å jobbe med studentpolitikk i NSO som varamedlem til sentralstyret siden i fjor høst. Dette har vært et givende arbeid, som jeg nå ber om tillit til å fortsette med. Jeg har også fått mulighet til å jobbe med studentpolitikk på fulltid gjennom arbeidsutvalget til Studentparlamentet ved UiT, hvor jeg nylig ble valgt inn. Studentpolitikk er ofte krevende, men NSO har vist at vi studenter faktisk kan påvirke, og gjøre studenttilværelsen bedre. NSO er en organisasjon som er gøy å spille på lag med, for sakene man jobber for er så lett rettferdiggjort, og det er så åpenbart at vi har behov for en sterk studentbevegelse. Jeg håper med dette at dere vil gi meg tillit til å jobbe for økt studiestøtte, flere studentboliger og bedre studenthelse sammen med dere.

Godt valg!