Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Johannes Saastad – LM 2021

Johannes Saastad – LM 2021

Sentralstyret – Medlem

Studiested: Universitetet i Oslo

Epost: johals@uio.no
Telefon: 91599156

Motivasjon for å stille til dette vervet

Hei! Jeg heter Johannes, og jeg stiller til gjenvalg i sentralstyret. Jeg er 25 år, og tar en mastergrad i religion og samfunn ved Universitetet i Oslo. Jeg har erfaring fra en rekke verv som jeg tror gjør meg til en god kandidat i dette valget. Jeg har vært med i studentpolitikken siden 2017, da jeg ble valgt som leder av studentutvalget på teologisk fakultet ved UiO. Siden den gang har jeg vært engasjert i mange deler av studentpolitikken, og satt blant annet på fulltid i arbeidsutvalget til Studentparlamentet ved UiO i ett år. Der hadde jeg ansvar for læringsmiljø og studentvelferd, og dette er enda de to temaene jeg brenner mest for i studentpolitikken. Jeg er særlig opptatt av digitalt læringsmiljø, og har vært heldig nok til å få jobbe med det i mange ulike sammenhenger. Jeg har hatt deltidsjobb i UiOs IT-avdeling gjennom hele studietiden, og har derfor god kjennskap til de digitale verktøy som universiteter og høyskoler benytter seg av til undervisning.

Nå som vi forhåpentligvis er på vei ut av pandemien er jeg ekstremt opptatt av at sektoren ikke glemmer alle erfaringer vi gjorde oss, men heller bruker dem til å skape et bedre digitalt studietilbud for normalsituasjonen. Hvis jeg får tillitten til en ny periode i sentralstyret vil jeg jobbe for at digital undervisning fortsatt blir et satsningsområde på nasjonalt nivå. Som person er jeg hardtarbeidende, pliktoppfyllende og engasjert. Jeg stiller godt forberedt til møter, og deltar aktivt i diskusjonene. Jeg er opptatt av at en sak er godt gjennomdiskutert før vi fatter en beslutning, så vi ikke overser momenter. Jeg er vant til å jobbe med tunge saker, og trives godt med å sette meg inn i komplisert og omfattende stoff. I 2018 satt jeg i gruppen som skrev UiOs masterplan for IT, der vi gikk gjennom hele den daværende strukturen i IT-organisasjonen. Jeg tror denne type erfaringer har gjort meg bedre rustet til sentralstyretarbeid, da vi ofte må forholde oss til store mengder med bakgrunnsinfo i saker.

Å sitte i sentralstyret har vært noe av det mest givende jeg har brukt tid på i studentpolitikken, og jeg håper derfor på å få tilliten til å sitte i ett år til. I et organ som sentralstyret tror jeg det er viktig med både fornyelse og kontinuitet. Fra denne sentralstyreperiden har jeg merket hvor nyttig det er å ha styremedlemmer som har vært med i tidligere perioder, og jeg håper å kunne være en bidragsyter til kontinuitet det neste året. Jeg har deltatt på samtlige møter i inneværende periode, og hvis jeg får tilliten til å sitte et år til vil jeg bruke erfaringene jeg har gjort meg på å spille nye sentralstyremedlemmer gode. Jeg opplever at sentralstyret jeg har vært del av har jobbet som et lag, og denne kulturen vil jeg også bidra til å videreføre.

Godt valg!