Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Joachim Børlie – LM 2021

Joachim Børlie – LM 2021

Prinsipprogramkomiteen – Medlem

Studiested: Universitetet i Stavanger

Epost: joachimborlie@gmail.com
Telefon: 91797664

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære landsmøte, kjære venner! Selv de største skeptikerne jeg kjenner(Stian og Keisuke) hadde ikke trodd at pandemien skulle påvirke oss, og vare så lenge som den har gjort.

Vi legger bak oss et år hvor prinsippene tidvis har vært alt vi har hatt. NSO som de fleste andre hadde ikke utviklet klar og forankret politikk i organisasjonen når man måtte ta stilling til krisepakker, reiserestriksjoner, tiltak for å begrense smitte, eller tiltak for å hjelpe i en hardt prøvd situasjon. Når det blåste som verst var det prinsippene vi sto igjen med. Lik rett til utdanning, utdanning av høy kvalitet og økonomiske støtteordninger som skaper trygge og forutsigbare rammer, for å nevne noen.

Nå er våren her, og selv om vi ikke samles i verkstedet på brygga i Tønsberg så må vi se fremover. Tar vi frem kikkerten et lite øyeblikk og ser ut over vårt trygge hjørne av verden ser vi etter min mening at våre prinsipper vil være viktigere enn noen gang. Utdanning skal ikke være en vare, den skal ikke dikteres av arbeidslivets kortsiktige behov, men den skal skape holistiske mennesker med generiske ferdigheter som har evnene til å brette opp ermene uavhengig av hva de får i fanget. Slik tillitsvalgte i studentbevegelsen har gjort det siste året. Jeg er som dere skjønner ikke ferdig med NSO eller studentbevegelsen, selv etter tre år hvor jeg har fått brukt prinsippene vær dag både lokalt i Stavanger, på NSO-kontoret og ute i Europa.

Jeg spør ydmyk om landsmøtets tillit til å få være med å bidra litt til.

Godt valg, og godt landsmøte!