Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Jelle Sebastian Bruin – LM 2021

Jelle Sebastian Bruin – LM 2021

Fag- og forskningspolitisk komite – Medlem

Studiested: Høgskulen på Vestlandet

Epost: 578135@stud.hvl.no

Motivasjon for å stille til dette vervet

Hei alle sammen!

Jeg heter Jelle Bruin, er 24 år og studerer Maskiningeiør på HVL. Jeg er rykende fersk i NSO med mitt første møte i skrivende stund, men allikevel har jeg vært engasjert i studentpolitikk og annet organisatorisk arbeid ved Høgskulen på Vestlandet siden starten på utdanningen min. Som studentleder ved mitt campus har jeg mye kontakt med faglig ansatte på egen institusjon, og derfor allerede en fot innenfor enkelte akademiske fagmiljø. Nå som jeg har fått være med LMNSO på å vedta en forskningspolitisk plattform, har min interesse for fag- og forskningspolitikk økt. Les: et noenlunde spontant kandidatur. Gjennom debatten de siste dagene har jeg sett paralleller til min egen utdanning, da spesielt knyttet til arbeidslivsrelevans. Å studere innenfor realfag gir bred kompetanse, men ikke alltid innsikt i enkelte fagmiljø. Ingeniørene blir lært opp til å lære, som er utrolig nyttig, men å knytte bånd mellom utdanning og bedrift er vel så viktig for egen kompetanseforståelse; ikke minst muligheten for forskning til tross for en «yrkesrettet» utdanning.

Jeg har ikke bred kompetanse innen fag og forskning enda, men har stor lyst til å lære. Samtidig er det veldig viktig for meg at norsk politikk prioriterer endring. Vi trenger innovasjon, vi trenger nytenking og vi trenger studentenes perspektiv. Dersom jeg får bidra til å gjøre det akademiske grunnlaget til mine med-ingeniører bedre, vil jeg bli utrolig stolt. Handlingsrommet som er definert i mandatet for politiske komiteer gir grunnlag for å være med på utarbeiding av politikk rettet direkte mot norske politikere. En sjanse til å lære mer, pushe mer og endre politikk til det bedre.

Kjære delegater, jeg håper dere vil gi meg deres tillit til å bli medlem i fag- og forskningspolitisk komité. Jeg håper dere ser min motivasjon og interesse for arbeidet, samt mitt ønske om å bidra til nasjonal politikk innenfor utdanningskvalitet, arbeidslivsrelevans og forskning blant utdanningsinstitusjonene i Norge med samarbeid på tvers av landegrenser.

Godt valg!