Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Isak Grov Diesen – LM 2021

Isak Grov Diesen – LM 2021

Arbeidsutvalget – Fag- og forskningspolitisk ansvarlig

Studiested: OsloMet – Storbyuniversitetet

Epost: isakdiesen@gmail.com
Telefon: 46632130

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg er en Oslokar som studerer 1. året Master i estetiske fag – studieretning drama og teaterkommunikasjon. Jeg har tidligere sittet i fag og forskningspolitisk komite i NSO (19-20), sittet som studentrepresentant i komiteen for revideringen av kvalitetssikringssystemet ved OsloMet før NOKUT besøket i 2019. Jeg sitter per dags dato i Forskning og Utviklingsutvalget og Utdanningsutvalget sentralt på OsloMet som jeg har fortrinnsvis sittet 2 og 3 år i. Jeg har og sittet/sitter i diverse andre verv på OsloMet og for VTOA.

Som person er jeg en som liker å være i samtaler med personer, ikke redd for utfordre det etablerte og stille spørsmål til de med mer innflytelse enn meg selv. Jeg er ikke redd for å tale studentenes sak og kjempe for studenters rettigheter blir hørt. Jeg er en lagspiller som er opptatt av godt samarbeid der alle har sine roller hvor en spiller på styrkene til hverandre. Jeg motiveres av arbeidsmiljø der en kan både være seriøse og opptatt av å gjøre en god jobb, men også ha det hyggelig og morsomt som et team. Jeg er vant med å jobbe lange dager og lese mye sakspapirer, ulike former politiske dokumenter og synes det er morsomt å nerde over ulike studentpolitiske spørsmål. Jeg lærer raskt og ikke redd for å være kritisk for at ting skal ha best mulig kvalitet over seg. Man skal heller aldri være redd for å ta kontakt med om det skal være spørsmål eller noe problem.

Motivasjonen min til å stille som fag og forskningspolitisk ansvarlig er delt. Jeg er opptatt av å videreutvikle fag og forskningspolitikken til NSO, få politikken fra forskningspolitisk plattform fra papir til handling, men også egne hjertesaker som arbeidet med studiekvalitet, mer tverrinstitusjonelt samarbeid mellom studenter på bachelor og masteroppgaver. Jeg stiller fordi jeg ønsker lære mer innenfor fag og forskning, bli enda bedre kjent med sektor og se mer på det nasjonale, ikke bare det lokale på OsloMet. Jeg vil jobbe for at studenter uansett studie eller studiested skal føle at de skal få godt studietilbud hvor man etterstreber at læringsutbyttet er bra og relevant for sin framtid

Mitt første med fagpolitikk var fra første dagen med studiene. Selv om jeg ikke begynte med fagpolitikken aktivt den dagen var det første møtet. med det. For hvilke bøker du har på pensum, hva slags læringsutbytte du skal sitte igjen med etter endt emne, hva slags form for eksamen du skal ha og om det er bestått/ikke bestått eller karakter er alt sammen fagpolitikk. Dette er noen av grunnene til at studenter bør bry seg om fagpolitikk. Det neste året vil stortingsvalget til høsten og vil arbeidet med stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans være noe av det som kommer til å være sentralt i mitt arbeid som fag og forskningspolitisk ansvarlig. For det er vi må følge opp valgløftene fra den kommende regjeringen når det gjelder fag og forskning. Jobbe for at løftene som er fremmet i valgkampen ikke er bare falske løfter og forhåpninger, men faktisk gjennomføres. NSO må være studentenes stemme og vi kan ikke være redde for å sette krav til politikerne og andre samfunnsaktører. Spesielt under corona-pandemien har vi sett at flere studenter sliter med motivasjonen. Selv om færre har droppet ut av studier så har kvaliteten på faglige utbyttet ikke vært optimal. For hvordan skal fag som en ikke følger forelesninger fysisk, men driver med utøvende studier. Det er derfor jeg er svært opptatt av studenter skal ha god kvalitet uansett studie enn tar og om det er digitalt eller det er lagt opp til fysisk undervisning. Flere studenter med svarte skjermer og ikke er aktive i undervisningen. Som fag og forskningspolitisk ansvarlig ønsker jeg å se på hvordan en kan bedre studiekvaliteten til studenter på landets høyskoler og universiteter.

Jeg ønsker alle sammen et godt valg og håper jeg får tilliten din til å sitte et år på heltid i NSO av landsmøtet. For sammen med resten av det kommende arbeidsutvalget vil vi jobbe for alle studenter i vårt vidstrakte land.