Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Ina Maria Finnerud – LM 2021

Ina Maria Finnerud – LM 2021

Fag- og forskningspolitisk komite – Medlem

Studiested: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Epost: finnerud.ina.m@gmail.com
Telefon: 90232065

Motivasjon for å stille til dette vervet

Hei kjære landsmøte! Mitt navn er Ina Maria Finnerud, jeg er 21 år og studerer for tiden en bachelor i Internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved NMBU. Jeg har siden starten av mine studier vært en engasjert stemme i studentpolitikken ved NMBU, og har spesielt vært interessert i studiekvalitet og studentaktiv forskning. Denne interessen har jeg fått dele gjennom blant annet verv som studentrepresentant i universitetets forskningsutvalg, som miljø- og forskningsansvarlig i arbeidsutvalget og som medlem i samarbeidsutvalget for det fremtidige studentinnovasjonssenteret ved NMBU. Derfor tror jeg at jeg kan berike komiteen, og bringe nytenkning innen feltet inn i NSOs politikk det kommende året.

Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning er virkelig på dagsordenen i det nasjonale politikken. Jeg mener at nøkkelen til dette er å bygge bro mellom både forskning, utdanning og innovasjon, og på den måte legge til rette for at fremtidens tenkere utdanner seg i takt med samfunnet. Dette krever at vi må tenke på prosesser som studentmedvirkning, praksis, og ansvar for egen læring i et nytt lys. Slik kan vi bidra til en positiv utvikling av en UH-sektor som er glad i gamle vaner.

Innovasjon er en «heit potet» i ordskiftet for tiden, og jeg slenger meg på denne bølgen. Jeg går selv et disiplinstudie, og har helt andre forutsetninger innen felt som innovasjon og forskning enn retninger som i større grad omhandler patenter og kvantifiserbare resultater. Vi må gjøre innovasjon til et allment konsept som ikke blir avgrenset av satte rammer, men fremme en tanke om at innovasjon kan skje når som helst, og hvor som helst. Derfor tror jeg at jeg vil bringe inn nye perspektiver til komiteen, og representere en gruppe studenter med annerledes behov. Videre ønsker å sette et økt fokus på viktigheten av at vi faktisk utdanner oss til noe samfunnsnyttig. Dette mener jeg at vi kan løse ved å jobbe tett med både næringslivet, det offentlige, frivilligheten og organisasjoner. Dette er nettverk og relasjonsbygging som ikke kommer ut av det blå, og jeg ønsker å være med på et strategisk arbeid med å knytte akademia tettere sammen med stor-samfunnet. Sammen med mine mange erfaringer fra lokal fag og forskningspolitikk, er jeg lærevillig, samarbeidsvillig og en god lagspiller. Derfor tror jeg at jeg vil være et godt kvalifisert medlem av komiteen.