Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Iben Nesset – LM 2021

Iben Nesset – LM 2021

Sentralstyret – Medlem

Studiested: Handelshøyskolen BI

Epost: ibennesset@gmail.com

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg er Iben Alexander, 26 år Kommer fra Sunnmøre og har en bachelor i fysikk fra UiB og tar nå prosjektledelse ved BI i Oslo. Jeg stilte originalt til AU’s Fag- og forskningspolitisk ansvarlig, men valgte å trekke meg etter VK’s innstilling. Det gjorde jeg fordi jeg var enig med den vurdering VK hadde gjort av meg, og det ble derfor for vanskelig å overbevise meg selv til at jeg kunne gjøre en bedre jobb enn det Magnus vill gjøre.

I løpet av valgperioden, ble jeg bedre kjent med NSO og med de forskjellige delegasjonene rundt om i Norge. De var skummelt, men også veldig gøy og givende å få møte så mange hyggelige og flinke studentpolitikere, gav meg mer lyst til å være en del av NSO. For gjennom hele min studietid har jeg alltid vært en aktiv student, som har prøvd å skape en bedre studenttilværelse for mine medstudenter. Og selv om jeg er i enden av min studietid, er jeg fortsatt veldig motivert for å kunne gi mitt bidrag til studentens hverdag på nasjonalt nivå, sammen med så mange dyktige studenter

Noe jeg ser på som veldig viktig er studentaktiv forskning, etter å ha sotet 2 år i fakultetstyret, der jeg måtte godkjenne og lese alle midlertidige ansettelser, så jeg at de utenlandske stilte litt sterkere enn de studenter i Norge gjør. Da var det ikke karakterene som skilte de, men de hadde mer forskningserfaring. Jeg har dessverre sett lite av involvering av studenter aktivt i forskning i min tid som student, og ønsker at dette skal bli belyst for å gjøre det lettere for motiverte studenter å ta et mer aktivt søk for sine karrierer i akademia, men også for å styrke de til jobb markedet utenfor akademia Men det jeg brenner mest for nå, er at vi skal ta lærdom av det som har skjedd under pandemien.

Vi studenter har opplevd mye urettferdigheter, fra kritikk, til mer lån og til en stor dose usikkerhet i hverdagen. Jeg ønsker derfor for at vi studenter står tydelig på at vi må ta lærdom av dette, og legge til rette for at noe som dette kan skje. For greier vi det, kan vi greie å gjøre en usikkersituasjon til en trygg situasjon for fremtidens studenter, sånn at de sleppe å måtte oppleve det samme som vi har gjort.