Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Hermine Wilhelmsen – LM 2021

Hermine Wilhelmsen – LM 2021

Velferds- og likestillingspolitisk komite – Medlem

Studiested: Norges Handelshøyskole

Epost: ekstern@nhhs.no
Telefon: 46833028

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære landsmøte!

Jeg stiller som medlem av velferd- og likestillingspolitisk komite. Mitt navn er Hermine Wilhelmsen, jeg er 21 år gammel og studerer på mitt andre år ved NHH. Fra jeg startet å studere har jeg engasjert meg i frivilligheten, både i små og store prosjekter. Dette året har jeg sittet som politisk ansvarlig for NHH sin studentforening. Det har bydd på mange spennende utfordringer og gjort det tydelig for meg at velferds- og likestillingspolitikk er det jeg brenner for. Det er innen dette feltet man kan gjøre en forskjell som er svært synlig for studentene. Gjennom det siste året har jeg erfart hvilke utfordringer studentene våre står ovenfor i sin hverdag, men jeg har også jobbet for å løse disse.

Mine hjertesaker er psykisk helse og studentfrivillighet. Studentenes psykiske helse har vært et viktig tema veldig lenge, men har blitt aktualisert det siste året. Vi har fått tilbakemelding på at det må gjøres noe, og det er uten tvil på tide. Psykisk helse er en forutsetning for en god studiehverdag, og noe vi bør strekke oss langt for å sørge for er på et godt nivå. Studentfrivillighet er en sentral bærebjelke i studietiden, og det er svært viktig at man i tiden fremover tilrettelegger for nettopp dette og skaper gode og inkluderende fellesskap. Gjennom det siste året har man kunne se hvor viktig nettopp studentidretten og kulturen er for studentene.

Jeg ønsker at alle som ønsker å engasjere seg skal ha et tilbud å engasjere seg i. Frivilligheten er sentral for trivselen til studenter, og er et av mange virkemidler for å kunne styrke studentenes psykiske helse.

Godt valg!