Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Herman Siggerud – LM 2021

Herman Siggerud – LM 2021

Arbeidsutvalget – Nestleder

Studiested: UiT – Norges arktiske universitet

Epost: hsi029@uit.no
Telefon: 926 52 333

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære landsmøte!

Årets arbeidsutvalg har lagt grunnlaget for det som blir en veldig spennende høst med stortingsvalg. Jeg er svært motivert til å skulle kjempe studentenes sak i en tid som vil definere de neste fire årene, derfor er det også en viktig prioritering for både leder og nestleder å jobbe politisk. Jeg ønsker å jobbe med det mulighetsrommet som finnes gjennom stortingsvalget og ikke minst gjennom den store oppmerksomheten vi studenter på godt og vondt har hatt gjennom pandemien. Vi er nødt til å ta vare den muligheten vi nå har og vri den over til at vi går ut pandemien med styrket utdanningssystem som favner om studenten. Vi har satt mange tydelige mål for den neste storingsperioden og for meg er det spesielt noen jeg holder kjært.

Mitt første møte med studentpolitikken var som medlem av SAIH sitt lokallag på UiT hvor jeg ble kjent med students at risk ordningen. En ordning vi lenge har sett bli midlertidig forlenget tross bre støtte, men som vi trenger stabilitet gjennom å bli en fast ordning med finansiering for flere år av gangen. Det engasjementet førte meg videre til å jobbe som internasjonalt ansvarlig i studentparlamentet med UiT. Det ene førte det andre meg seg og da jeg ble kjent med bredden i det som er studentpolitikk ble det videre valget om å stille til leder på UiT enkelt. Det er en motivasjon jeg også tar videre med meg inn i NSO, det å få jobbe med å spille alle deler av arbeidsutvalget og organisasjonen gode. Samtidig må vi være fleksible og se etter hvilket handlingsrom som finnes. Et handlingsrom som fort kan endre seg til høsten.

Heldigvis finner jeg stor motivasjon i alle de sakene en nestleder kan komme til å jobbe med. Likevel vil jeg gjerne trekke frem noe. Mitt engasjementet for å jobbe for et mer bærekraftig akademia har vært noe jeg har hatt stor glede av å jobbe med lokalt på UiT, men ser også utfordringene vi har nasjonalt. Felipe Garcia har før meg jobbet mye med bærekraft gjennom hans tid som nestleder. Det er en fakkel jeg i stor grad ønsker å bære videre. Sektoren har i liten grad lyktes i nasjonale sammenlignbare mål for oppnåelse av klimamålene. Det krever mer av oss som studentpolitikere og da spesielt at vi kommunisere mer mellom medlemslagene for hvordan våre institusjoner jobber med å nå målene. Dette ønsker jeg spesielt å jobbe med om jeg blir valgt. Selv etter to år på heltid og mye usikkerhet gjennom en pandemi finner jeg stor motivasjon i å kunne jobbe videre med studentpolitikk.

Jeg ønsker alle et riktig godt landsmøtet og godt valg!