Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Håkon Heintz – LM 2021

Håkon Heintz – LM 2021

Prinsipprogramkomiteen – Medlem

Studiested: Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

Epost: haakonheintz@outlook.com
Telefon: 97645015

Motivasjon for å stille til dette vervet

Hei, jeg er Håkon og stiller til prinsipprogramkomiteen. Jeg er 24 år gammel og studerer teknologidesign og ledelse på NTNU. Min erfaring som studentpolitikker blant annet fra SST og studentfrivilligheten har gitt meg ideer om viktige prinsipper vi trenger i akademia.

Ideer jeg har til nytt program er ikke revolusjonerende, da gratisprinsippet og samfunnsansvar har bred oppslutning i dag. Hvis det er et prinsipp som vi må styrke i tiden fremover syntes jeg det er viktig med akademisk frihet. Internasjonalt er det dessverre mange akademikere som ikke kan forske på det de vil, eller undervise studentene hva de mener er relevant. Akademia handler om kunnskap og fakta, dette er noe som ikke kan bli bestemt politisk selv om styringsmaktene er uenige.

Selv i Norge er autonomien til institusjonene presset der studiesteder og utdanninger får politisk press. Et annet punkt man burde fokusere mer på er helsen til studenter, og hvordan dette påvirker samfunnet. Det er viktig at alle har tilgang til helsetjenester, men jeg syntes vi burde fokusere mer på forebygging. NSO burde ha klare prinsipper for å si hvem som har ansvaret for at studentene har det bra i sin hverdag. Det siste året har lært meg at den psykiske helsen er viktigere enn noen gang, og hvor lite som skal til for at den blir ødelagt. Jeg er opptatt av kompromisser og samarbeide godt selv om man har forskjellige synspunkter i en sak.

Å jobbe fulltid opp mot store NTNU fra en liten campus i Gjøvik gjør at jeg prøver å inkludere mindre grupper inn i et arbeid. Balansen mellom konkrete poeng og mer generelle prinsipper er relativt vanskelig, og målet er å utvikle noe som kan holde seg i flere år uten å trenge fornyelse. Prinsipprogrammet mener jeg treffer denne balansen ganske bra, og det virker naturlig å bruke det som et utgangspunkt. Jeg håper derfor på tillitten for å kunne sitte i en spennende komité, og jeg vil bruke min erfaring til å utvikle et godt prinsipprogram som studenter flest kan stille seg bak.

Godt valg!