Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Gard Aasmund Skulstad Johanson – LM 2021

Gard Aasmund Skulstad Johanson – LM 2021

Kontrollkomiteen – Medlem

Studiested: Universitetet i Bergen

Epost: gard.johanson@uib.no
Telefon: 41626848

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kontrollkomiteen har viktige kontrollfunksjoner (quelle surprise!) og skal følge opp ledelsen av organisasjonen for å sikre at organisasjonen ledes i tråd med vedtektene og øvrige styringsdokumenter samt styringssignaler fra landsmøtet. Samtidig er det vesentlig at kontrollkomiteen balanserer den rent ordrette tolkningen av vedtektene opp mot behovet for en velfungerende saksbehandling. Et slikt skjønn krever erfaring med tilsvarende oppgaver fra tidligere.

Med fare for å høres ut som det dølleste mennesket i verden (slik Stian nok ville sagt det) så vil jeg påstå at jeg er den rette til en slik oppgave. Jeg har erfaring som leder av kontrollkomiteen i Ungdommens fylkesting i Hordaland (RIP Hordaland, dere), som leder av kontrollkomiteen i Velferdstinget Vest (det beste Velferdstinget <3, come at me resten av landet) og som leder av kontrollkomiteen i Unge Venstre. I tillegg til dette har jeg bekledd verv litt rundt omkring på UiB. Kontrollkomiteer er med andre ord «my thing».

Jeg er overbevist om at jeg har de egenskapene som skal til for å være med på å sikre at organisasjonen ledes i tråd med landsmøtets vedtak, men samtidig ikke være til unødig hinder for den politiske virksomheten. Om dere vil ha meg som medlem av kontrollkomiteen stiller jeg med glede opp, om ikke så håper jeg dere fikk dere en latter av de tørre «vitsene» i dette kandidatskjemaet. Slide inn i mine DMs om dere har noen spørsmål eller bare vil slå av en prat i guess;)