Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Frida Rasmussen – LM 2021

Frida Rasmussen – LM 2021

Sentralstyret – Medlem

Studiested: Universitetet i Oslo

Epost: fridamra@outlook.com

Motivasjon for å stille til dette vervet

Siden jeg begynte i høyere utdanning har jeg alltid engasjert meg. Jeg har engasjert meg på vegne av studentene rundt meg, men også studentene som kommer etter meg. Nå har Norge og Norges studenter gjennomført studiene sine under en pandemi i et år. Noen har fullført, noen har forbedret prestasjonene sine og noen har falt av. Det som blir utrolig viktig nå som befolkningen skal vaksineres og samfunnet skal tilbake til normalen er å ta med seg erfaringene. Vi har fått en teknologisk revolusjon i høyere utdannelse som det er synd blir lagt på hylla når vi skal tilbake til hverdagen. Vi har en studentfrivillighet som blør massivt og trenger den støtten de kan få, og vi har for alvor fått kjenne på kroppen hvor svak økonomi studentene faktisk har og hvor sårbare de er.

Høsten 2020 har universitetene og høgskolene fått sitt første korona-kull, de fikk en amputert studiestart og har knapt nok sett en medstudent fysisk det siste året, dette er sår vi i NSO må bidra med å gro. Vi skal tilbake til normalen ja, men jeg synes ikke vi skal tilbake der vi var – vi skal et sted videre, vi skal lære og bruke denne pandemien til utvikling. Noen studenter har opplevd mer frihet med tilbud om digital undervisning, noen har fått flere digitale ressurser tilgjengelige i tillegg til pensum som har hjulpet dem med å heve seg i faget, det å fjerne disse mulighetene frykter jeg vil gi et frafall av studenter. Vi skal ta vare på studentene som har studert under korona, men vi skal også ta imot de nye studentene med nye muligheter. Som aktiv i studentpolitikken og ulike studentorgansasjoner har jeg litt ulik erfaring.

De siste tre årene har jeg sittet som representant i Studentparlamentet ved UiO, og de siste to årene har jeg sittet i Velferdstinget i Oslo og Akershus sin kontrollkomité. Jeg har også bakgrunn fra en studentpolitisk liste og linjeforeningen min. Det siste semesteret har jeg sittet som Arrangementssjef i Realistforeningen ved UiO. Det har vært utfordrende å skulle holde motet oppe og tilby sosiale arenaer og møteplasser digitalt når det er de fysiske møtene vi studenter egentlig ønsker oss. Men sammen med et utrolig flott foreningsstyre og utrolige medlemmer har vi gjort det beste ut av det og arrangert mer enn de fleste foreninger på UiO dette semesteret. Med kombinasjonen Studentparlamentet, Velferdstinget og Realistforeningen har jeg virkelig fått kjenne på det å finne kreative løsninger på utfordringer som lockdown og digitale hverdager gir. Velferdstinget som alle andre måtte kaste seg rundt for å digitalisere seg, da satt jeg på innsiden, mens jeg i Studentparlamentet satt som representant. I Realistforeningen fikk jeg kjenne på det å motivere alle rundt meg, til tross for at jeg selv egentlig ikke så veldig lyst på omgivelsene. Dette er erfaringer jeg mener er nyttige å ta med inn i SST.

I tillegg til erfaringene jeg har vokst på er jeg et ekstremt hardtarbeidende menneske. Jeg legger hele meg i det jeg driver med og er ofte fokusert på oppgavene rundt meg. Vervene i Velferdstinget, Nasjonalt Fagorgan for Lektorprogrammet og PPUA, Studentparlamentet o.l. organisasjoner har lært meg å lese sakspapirer effektivt og sette seg inn i sakene slik at man tar den beste avgjørelsen. Jeg er også veldig glad i å samarbeide med andre, i samarbeid så veier man ofte opp for hverandres svakheter ved å være dyktige på ulike ting – dermed blir fordeling av arbeidsoppgaver og lytting ekstremt viktig. Selv om du ikke er den mest kompetente på området har du fortsatt innsikter å komme med, da er det viktig å balansere å ta plass og å lytte til de med mer kunnskap. Jeg håper min motivasjon, mine erfaringer og mine egenskaper gjør meg til en verdig kandidat til SST i NSOs øyne. Jeg har full tillit til at LM velger det beste sentralstyret organisasjonen kan få.

Godt valg!