Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Felipe F. Garcia – LM 2021

Felipe F. Garcia – LM 2021

Prinsipprogramkomiteen – Medlem

Studiested: Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

Epost: fawcett.garcia@gmail.com
Telefon: 93292753

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære venner og kollegaer, Mitt navn er Felipe F. Garcia, og jeg ber om deres tillit. Kort om meg, jeg har siden sommeren 2019 vært nestleder av Norsk studentorganisasjon og stortrivdes med det!

Før det har jeg vært internasjonalt ansvarlig ved Studenttinget NTNU, vært medlem av NSOs internasjonal komite, og vært fakultettillitsvalgt ved Studentrådet HF på NTNU. Det siste året har samfunnet vært preget av mange forskjellige prinsipielle og store debatter. Dette gjør at prinsipprogramkomiteen har mye å diskutere og prioritere i sitt arbeid det kommende året. Dere skal gjennom mange kandidatskjemaer i løpet av dette landsmøtet, og enda flere dokumenter. Derfor vil jeg gjøre dere (og meg selv) tjenesten av å skrive et kort skjema med tydelige standpunkt på store og overordnede temaer som jeg ønsker å ta med meg inn i PPK sitt arbeid.

Bærekraft: Helt kritisk, det må med. Nei takk til petroleumsvirksomhet, ja takk til klimavennlig virksomhet.

Utdanning i distriktene: Nei takk. Kvaliteten på utdanningen vår er viktigst, ikke hvor de er.

Institusjonenes autonomi: De skal ha masse autonomi, men studentrettigheter skal IKKE vike for denne autonomien.

Internasjonalt samarbeid: Lille Norge fikser ikke verden alene, trenger mer av det.

Likestilling: Usannsynlig viktig. Har vi ikke et likestilt akademia, når vi aldri et likestilt arbeidsliv.

Akademisk frihet: Dette er en lavthengende frukt, men noe av det viktigste vi har, må ikke undervurderes. Nå vet dere hva dere får om dere stemmer på meg, helt fair å ikke gjøre det.

Godt valg!