Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Eva Moshuus – LM 2021

Eva Moshuus – LM 2021

Fag- og forskningspolitisk komite – Leder

Studiested: Universitetet i Oslo

Epost: evamoshuus1997@gmail.com
Telefon: 98871810

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære NSO

Mitt navn er Eva Moshuus og jeg stiller til leder av fag- og forskningspolitisk komité. For øyeblikket er jeg medlem i samme komiè. I tillegg til å være nestleder i Velferdstinget i Oslo og Akershus. Utover dette har jeg god erfaring fra studentpolitikken i Oslo, spesielt ved Universitetet i Oslo.

Akademia er et felt jeg synes er veldig spennende. Da jeg stilte til komiteen første gang fremhevet jeg mitt engasjement for digitalisering, kjønnspoeng og exphil. Dette er noe jeg fortsatt brenner for. Samtidig har det siste året lært meg mye nytt. Jeg har fått jobbet med, og gått i dybden på temaer som innovasjon, samarbeidet mellom akademia og andre relevante parter, praksis og internasjonaliseringen av forsking. Dette har vært super spennende, og jeg håper å lære enda mer det kommende året! Jeg vil derfor gjerne fortsette å bidra med mitt engasjement det neste året og ta med den kunnskapen jeg har bygget meg opp allerede.

Jeg vil at fag- og forskningspolitisk komité skal kunne bidra til en kompetanseheving innad i organisasjonen. Blant annet ved at medlemslagene aktivt kan bruke komiteens kunnskaper i fag- og forskningspolitikk, dersom de ønsker det.

Som nestleder i Velferdstinget i Oslo og Akershus, har jeg også opparbeidet meg erfaring med det å lede organer, og å ha ansvar for prosjektarbeid. Dette mener jeg vil komme godt med når jeg nå ønsker å ta steget fra komitémedlem til leder.

Det siste året har lært oss å tenke nytt og annerledes. Jeg vil være med å utvikle NSO til det beste for studentene, også innenfor fagpolitikk. Det siste året i fag og forskningspolitisk komité har gitt meg bedre kunnskap om hvordan NSO fungerer og ideer til hvordan organisasjonen kan jobbe best mulig. Med dette håper jeg å kunne bidra til sikre et godt samarbeid mellom komiteen, fag- og forskningspolitisk ansvarlig og resten av organisasjonen.

Jeg stiller til leder av fag- og forskningspolitisk komité av disse grunnene og håper på tilliten fra landsmøte.

Godt valg!