Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Emelie Johansen – LM 2021

Emelie Johansen – LM 2021

Prinsipprogramkomiteen – Leder

Studiested: Nord universitet

Epost: emeliejoh96@hotmail.com
Telefon: 96519058

Motivasjon for å stille til dette vervet

Gode venner, Jeg stiller som leder av prinsipprogramkomiteen! Det er mye spennende som foregår i sektoren. Det er mange store spørsmål og problemstillinger som står seg, og det dukker stadig opp nye. Her må vi være på banen og aktivt ta stilling til flere av disse, for å styrke organisasjonens posisjon i fremtidige debatter og politisk arbeid. Dette er et krevende arbeid hvor det er viktig å ha flere tanker i hodet samtidig. Det ønsker jeg å være en aktiv del av.

Etter å ha vært medlemslagsleder, sentralstyremedlem og tidligere medlem av fag- og forskningspolitisk komité, ønsker jeg å engasjere meg videre i NSO. Mitt ønske er å ha en aktiv rolle hvor jeg kan bidra til utvikling av fremtidens studentpolitikk og utvikling av organisasjonen. Jeg kjenner organisasjonen godt fra ulike perspektiver, det tror jeg er fordelaktig å ha med seg i et slikt arbeid. Et prinsipp beskrives av Store norske leksikon som noe som er oppstått ut fra eller i kraft av grunn eller urgrunn. Komiteens arbeid blir å foreslå hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for NSOs arbeid fremover – det er en utfordring jeg ivrer etter å bryne meg på.

Det vil være rom for gode og krevende diskusjoner, gjennom hele prosessen. Vi trenger disse gode diskusjonene, og noen som gir rom til dem. Derfor velger jeg å stille som leder, fordi jeg mener jeg vil ivareta ulike synspunkter og innspill på en redelig og tillitsvekkende måte. Diskusjoner om prinsipper vil fort kunne bli krevende for de som deltar. Jeg ønsker å bidra til respekt, toleranse og åpenhet i det arbeidet som komiteen skal utføre og fremlegge for videre behandling.

Store spørsmål skal stilles og prinsipper skal «hugges i stein», det krever oppmerksomhet og en god prosess. Jeg føler meg trygg på at jeg vil kunne sørge for at studentstemmen i vårt langstrakte land får involvere seg i arbeidet og bidra med sine tanker og innspill. Det blir viktig fremover at de som er i verv er bevisste sin rolle og medvirkning i engasjementet blant studentene som bruker mye av sin tid i denne organisasjonen.

I dette vervet vil jeg gjøre en innsats for å kunne være en bidragsyter til et motiverende, sunt og levende engasjement i NSO. En bærekraftig organisasjon er vi alle tjent med, og styrker vår posisjon i det arbeidet NSO skal utføre. Engasjementet mitt er like brennende som tidligere, og jeg håper jeg får tillit av landsmøtet til å kunne gjøre et så viktig arbeid for organisasjonen i året som kommer. Om landsmøtet ønsker det, så er jeg veldig klar for jobben.

Godt valg!