Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Didrik Svellingen – LM 2021

Didrik Svellingen – LM 2021

Velferds- og likestillingspolitisk komite – Medlem

Studiested: Universitetet i Oslo

Epost: didsve96@gmail.com
Telefon: 94299645

Motivasjon for å stille til dette vervet

God dag kjære landsmøte tl;dr: Jeg er en student som har et genuint ønske om å gjøre studiehverdagen bedre for mine medstudenter, og akkurat nå føler jeg at det området jeg har mest å bidra med er velferds- og likestillingspolitikken I min tid som student har jeg vært aktiv i studentfrivilligheten på alle mulige måter i både store og små foreninger, og for cirka 3 år siden fant jeg ut at jeg ønsket å bidra i den lokale studentpolitikken i Oslo som vara for Realistlista UiO.

Nå tre år senere kan jeg si at jeg har erfaring som fast representant i Studentparlamentet ved UiO og Velferdstinget i Oslo og Akershus, Nestleder for Kulturstyret, og til og med listeleder for RL, men selv om jeg har mye erfaring fra ulike verv så føler jeg ikke nødvendigvis at kvantiteten av de er beste måten å beskrive meg som person men heller hvordan jeg har jobbet med de. Da jeg satt som internansvarlig i realistforeningen ble jeg fort en av de mest synlige i foreningen sånn at alle vite at de kunne snakke med meg, og hvis de hadde noen utfordringer så var jeg alltid klar til å lytte til hva enn det måtte være. Da jeg gikk inn i programutvalget som Bachelorrepresentant så var det ingen andre bachelorstudenter der fra før av, så jeg sørget for å spre ordet blant mine medstudenter så flere kom inn semesteret etterpå.

I Studentparlamentet og Velferdstinget så vil jeg tro at flere av delegatene kan gå god for at jeg er en av de som tør å si mest samtidig som jeg har stort fokus på å lytte til hva alle andre sier, ikke gjenta mine eller andres innlegg, og prøve å finne løsninger som har den rette blandingen av hva vi ønsker å få og hva vi realistisk sett kan få til. Som pappa alltid har sagt til meg så er det en grunn til at vi har en munn og to ører, og med tanke på hvor glad jeg er i å snakke så er jeg veldig bevisst på å balansere det med å alltid prøve å lytte til hva folk har å si. Hvis jeg skal trekke fram en hjertesak så er det nok særlig studentøkonomien. Mange jeg har lyttet til har fortalt meg om hvor vanskelig det er å få ting til å gå rundt. Jeg regner med at de fleste er enige om at vi burde prøve å øke studiestøtten til minimum 1,5G uten at stipendandelen synker, så jeg tenker heller å fokusere på hvordan vi kan oppnå det. Samtidig så tenker jeg det er viktig at en økning i studiestøtten ikke bare fører til at vi bruker enda mer penger på de samme leilighetene enn det vi allerede gjør, og der har jeg notert meg at enkelte lokalt har tatt til ordet for hvordan man kan senke leien de neste 2-3 årene, men jeg ønsker heller å se på hvordan man kan gjøre at prisene holder seg stabilt nede de neste 20-30 årene uten at det går på bekostning av andre velferdsgoder vi studenter har bruk for.

Jeg mener rett og slett at vi alltid har et ansvar for neste generasjon studenter å sørge for at de får det minst like bra som det vi hadde det, og da er det dessverre ikke alltid quick fixes er tilstrekkelig. Så motivasjonen min for å stille til dette vervet er litt todelt. For det første så er det den hjelpsomme delen av meg som har lyst til å gjøre hverdagen bedre for mine medstudenter, og for det andre så har den mer egoistiske delen av meg lyst til å lære av og utveksle ideer med andre som også er opptatt av velferds- og likestillingspolitikk.